חוקה ושיפוט
כותרת הדף

מציג 1 עד 4 מתוך 4

הדף ראשון   הדף הקודם   הדף הבא   הדף אחרון  

חוקת השחמט של פיד"ה 2018 בהשוואה לחוקת 2014.

07/01/2018 אלמוג בורשטיין

שופטים, מנהלי תחרויות ושחקנים יקרים, מצורף בזאת קובץ שינויים בחוקת השחמקט וחוקת השחמט העדכנית ל1/1/2018, לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. ביוזמתו של אייל אורן, חבר ועדת הביקורת של האיגוד, אנו מפרסמים בנוסף, את חוקת השחמט של פיד"ה, שנכנסה לתוקפה ב-1 בינואר 2018 (1) בגירסה הרגילה ו(2) בגירסת "עקוב אחרי שינויים" בהשוואה לחוקה הקודמת (מ-2014). וזאת לאחר שבוצעו מספר עדכונים לשינויים שאושרו ביולי 2017. אנא עיינו בקבצים אלה לעומק לקראת התחרויות הנפתחות ומשוחקות ב-2018. בהצלחה, לכולם,


רשימת השופטים המאושרת לתחרויות

09/10/2016 ליאור גל

מנהלי תחרויות יקרים, מצורפת בזאת, רשימת השופטים , בעלי דרגת שיפוט המאושרים בישראל נכון ליום 1/10/2016.

כללי דירוג והסמכה לשופטים

10/12/2017 אלמוג בורשטיין

1. כללי דירוג שופטים. 2. מסמכים להורדה - בקשה לשופט מוסמך, בקשה לשופט לאומי. 3. נוהל הסמכת שופטים מעודכן. 1/12/2017.

הדף ראשון   הדף הקודם   הדף הבא   הדף אחרון