ועדות

מציג 1 עד 10 מתוך 21

08/06/2020
משה קציר

מצורף מטה פרוטוקול ועדת הנוער מתאריך 2.6.2020, המתייחס לעדכון ההזמנות לגמר אליפות ישראל לנוער.

24/06/2020
יואל לוי

מצורף מטה פרוטוקול הדן בנושא הקלות בליגה בעקבות מגפת הקורונה.

01/03/2020
אורי בלאס

מצורפת הבהרה בנושא חישוב תחרויות בחוץ לארץ לילדים עד גיל 11.

מנהלת הליגה דנה בנושא השתתפות שחקני נוער במועדונים שונים לליגה לנוער ולליגת בוגרים. מצורף קובץ עם ההבהרה.

מצורף הפרוטוקול מטה

ראו מטה קובץ עם פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג מתאריך 30.12.2018

שלום לכולם, מצורף פרוטוקול מנהלת הליגה מישיבתה בתאריך 21.1.2019