ועדות

מציג 1 עד 10 מתוך 18

01/03/2020
אורי בלאס

מצורפת הבהרה בנושא חישוב תחרויות בחוץ לארץ לילדים עד גיל 11.

מנהלת הליגה דנה בנושא השתתפות שחקני נוער במועדונים שונים לליגה לנוער ולליגת בוגרים. מצורף קובץ עם ההבהרה.

מצורף הפרוטוקול מטה

ראו מטה קובץ עם פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג מתאריך 30.12.2018

שלום לכולם, מצורף פרוטוקול מנהלת הליגה מישיבתה בתאריך 21.1.2019

13/01/2019
משה קציר

שלום רב, מצ"ב פרוטוקול ועדת הנוער מחודש נובמבר 2018. בברכה,

שלום לכולם, מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם. בברכה