כללי דירוג והסמכה לשופטים

10/12/2017

מאת אלמוג בורשטיין

1. כללי דירוג שופטים. 2. מסמכים להורדה - בקשה לשופט מוסמך, בקשה לשופט לאומי. 3. נוהל הסמכת שופטים מעודכן. 1/12/2017.