קדימה מדע נהריה

מרכז יוניברסיטי, קדימה מדע, שכונת טרומפלדור, נהריה


הנהלת המועדון    לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד