מרכז השחמט ואדי עארה

ת"ד 1206, ערערה


הנהלת המועדוןלא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד