מכבי-מב"ע-אטיוד רמת גן

מאיר בעל הנס 14, רמת גן
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד