מועדון אלרואד לשחמט

רחוב 24 , טירה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד