עמותת "עמוס" לוד

מרכז פיס קהילתי רח' שפירא, לוד


הנהלת המועדון    לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד