שחמטבריה

תיכון עמ"ל , טבריה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד