רשימת שופטי השחמט

רשימת שופטי השחמט


רשימה מעודכנת נמצאת כאן:

http://www.chess.org.il/Players/Arbiters.aspx