נוהל פתיחת תחרויות למד כושר בינלאומי

מנהלי מועדונים, שופטי תחרויות ומנהלי תחרויות יקרים, אנא עיינו בנוהל פתיחת תחרויות לדיווח מד כושר בינלאומי. כללים אלה נכונים לכל סוגי מד הכושר. סטנדרטי, אקטיבי ובזק. בהצלחה, ליאור גל, מנהל הדירוג


 
החל מהיום. 10/1/2017.
כל מי שמעוניין לדווח תחרות למד כושר בינלאומי,
חובתו לפתוח אותה באתר האיגוד לפחות 28 יום לפני פתיחת התחרות.
במידה ומדובר בתחרות לציון, חובה לפחות 6 שבועות לפני תחילת התחרות.

בפתיחת תחרות חובה למלא שם באנגלית לתחרות שיכלול את שם המקום ואת תאריך הסיום.
למשל - Ashdod - Rapid 13/1/2017.

כמו כן, חובה להכניס בפתיחת תחרות שם מנהל+שם שופט. 

שימו לב, שופט התחרות לא יכול להיות שחקן בתחרות.
אם פרסמתם בהזמנה לתחרות בפורום שהיא תדווח אך לא פתחתם אותה באתר האיגוד, התחרות לא תדווח למד כושר בינלאומי וחבל.
כל דיווח מאוחר לפיד"ה כולל קנס כספי משמעותי לאיגוד.
האיגוד הישראלי לשחמט לא יספוג קנסות כלל והם יושתו על המועדון המדווח באיחור במצבים כאלה.

אנא הימנעו מקנסות ומאי נעימויות.