חברי הנהלה 2017-2019

10/07/2017

מאת סיון חדד

להלן רשימת חברי הנהלת האיגוד הישראלי לשחמט לשנים 2017 - 2019 (* - חבר מזכירות)
צביקה ברקאי* - יו"רzvib2206@013net.net 050-7784041 

משה שלו* - מ"מ יו"ר moshe@slavgroup.co.il 050-8557766 

חגי פרנק - סגן היו"רhf2800@gmail.com 052-3970167 

ניר מנדלבוים*lilok@zahav.net.il 050-6290707 

עדי להב*adilahav@gmail.com 054-6752415 

ידעאל סטפק*yedael@012.net.il 052-2957785 

דן קליסקי*dan49651@gmail.com 054-3975345 

אלי בקר*eli.beker@gmail.com 052-8545215 

אלכס פולג - גזברa_poleg@walla.com 054-4497039 

משה ברזיליmoshebr3@gmail.com 050-5656242 

יבגני פרחובtsafrir.chess@gmail.com 050-9530913 

משה דרמרMoshe.Dermer@yahoo.com 050-6207462

אלכס ראזניקובALEXNDER2404@gmail.com 050-7615426 

אילנה דודchess1961beersheva@gmail.com 052-6643400 

אביר הר-אבןheabir@gmail.com 054-8424202