פרוטוקול ועדת דירוג

08/08/2017

מאת סיון חדד

מצ"ב פרוטוקול ועדת דירוג מיום ה- 19 ביולי 2017