שינויים בכללי הדירוג

25/08/2018

מאת אסי פילוסוף

ראו קובץ מטה המפרט שינויים בכללי הדירוג