רישיונות שופטים ומאמנים - פיד"ה

שופטים ומאמנים יקרים, להלן הנחיות בנושא רישיון שיפוט ואימון מטעם פיד"ה:1) שופטים:

שופטים אשר קיבלו דרגת:

- שופט לאומי NA (מטעם האיגוד הישראלי)

- שופט פיד"ה FA

- שופט בינלאומי IA

רשאים לשפוט רק במידה ורישיון השיפוט שלהם בתוקף (יש להבדיל רישיון שיפוט מתשלום עבור קבלת דרגה). 

כמו כן, חשוב לדעת שבעת ההגשה לקבלת דרגה חדשה, על השופט להיות עם רישיון בתוקף לדרגתו הקודמת, משמע הציונים החדשים שלו לא יהיו תקפים אם רישיון השיפוט לא שולם. לדוגמא: שופט המעוניין לקבל דרגת FA צריך להיות עם רישיון בתוקף לדרגת NA.

להלן התעריפים לדרגות שיפוט, אשר תקפים לתקופת חיים (בתנאי שהשופט שומר על פעילות):

שופט לאומי: 20 אירו 

שופט פיד"ה: 80 אירו

שופט בינלאומי: 100 אירו

*שימו לב ששופטים מוסמכים אינם רשאים לכהן כשופטים ראשיים בתחרויות המדווחות לפיד"ה. 

*התעריפים הם עבור קטגוריית שיפוט D. שדרוג קטגוריה כרוך בתשלום נוסף

אחריות השופט לבדוק אם רישיונו בתוקף. להלן קישור עם רשימת שופטים בעלי רישיון בתוקף מטעם פיד"ה (עמוד 113):

http://arbiters.fide.com/images/stories/downloads/2013/List_of_Licensed_Arbiters.pdf

כאשר שופטים בעלי דרגת FA מופיעים ברשימה תחת NA, משמעות הדבר היא שרישיונם אינו בתוקף ויש צורך להסדיר את התשלום.

יתכן וישנם שופטים אשר שילמו, ופיד"ה לא עדכנו את דרגתם ברשימת המצורפת. נא ליצור קשר עם משרדי האיגוד במקרים כאלו.

כמו כן, מומלץ לקרוא את הכללים המלאים באתר של פיד"ה:

http://www.fide.com/component/handbook/?id=41&view=category

2) מאמנים:

מאמן אשר קיבל את דרגתו הטרייה, זוכה גם ברישיון לשנתיים הראשונות ללא

תשלום נוסף (לאחר ששילם את אגרת הדרגה). לאחר מכן יש לחדש את הדרגה בהתאם,

לארבע שנים נוספות.

טבלת תעריפים ופרטים נוספים מופיעים בקישור:

http://www.fide.com/component/handbook/?id=42&view=category

את התשלומים יש לבצע מול משרדי האיגוד

בהצלחה ועבודה נעימה