פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט 1.11.2018

23/12/2018

מאת אסי פילוסוף

שלום לכולם, מצ"ב הפרוטוקול לעיונכם. בברכה