סבב אליפות ישראל לבוגרים ונשים 2019-20


*פורסם ב-24.12.2019

*עריכה ב-3.2.2019: •תושב ישראל, המתגורר מעל 3 שנים בארץ, רשאי לשחק בכל שלבי הסבב, כולל הגמר, גם אם רשום תחת פדרציה זרה (החלטת הנהלה מישיבתה ב-29.1.2019).

*עריכה ב-1.7.2019: א) פורסמו דרגות שיפוט מינימליות לכל שלבי הסבב (מופיע בקובץ) ב) שחקן שעלה מיותר מבית אחד ייחשב כחצי עולה מכל אחד מהבתים בהן שיחק.

לכבוד מנהלי מועדונים ושחקנים יקרים שלום!

מצ"ב מסמך עם לו"ז סבב אליפות ישראל לבוגרים ונשים לשנים 2019-20, המאושר ע"י ועדת תחרויות, לאחר ישיבתה ב-15.11.2018

כמו כן, מצורפות תבניות להכנת הזמנות לשלבים הקודמים לחצאי הגמר. כל הזמנה דורשת את אישור האיגוד.

ניתן לקיים את שלב שש-עשרית האליפות כבר מחודש ינואר.

מכרזי חצאי גמר לבוגרים ונשים יפורסמו בהקדם האפשרי.

לשליחת הזמנות לאישור וכל שאלה ניתן לפנות במייל liga@chessfed.org.il

בהצלחה למשתתפים!

סבב אליפות בוגרים ונשים 2019-20

תבנית הזמנת שש-עשרית גמר אליפות ישראל להורדה

תבנית הזמנת שמינית גמר אליפות ישראל להורדה

תבנית הזמנת רבע גמר אליפות ישראל להורדה

תבנית הזמנת רבע גמר אליפות ישראל לנשים להורדה