פרוטוקול מנהלת הליגה 21.1.2019

שלום לכולם, מצורף פרוטוקול מנהלת הליגה מישיבתה בתאריך 21.1.2019