דרוש שופט ראשי לאליפות בינלאומית סגורה בנתניה

כל הפרטים בקובץ המצורף