האסיפה הכללית 2019 - מידע כללי

ביום ג' 04/6/2019 תתקיים האסיפה הכללית של האיגוד הישראלי לשחמט ובחירות להנהלת האיגוד, לנשיא האיגוד, לנשיא בית הדין, מ"מ וחברי בין הדין של האיגוד, יו"ר וועדת הביקורת וחברי הוועדה ומינוי רו"ח. האסיפה תתקיים בבית השחמט: רחוב טאגור 26, תל אביב, בשעה 17:00. התייצבות החל מהשעה 15:00.


*פורסם ב-6.5.2019

**סדר יום עודכן ב-12.5.2019 (תוספת סעיף 1 - בחירות להנהלה)

***פרסום קובץ הצעות לשינוי תקנון 21.5.2019


שלום לכולם,

1) מצורפת בזאת ההזמנה הרשמית של האסיפה הכללית לשנת 2019, בליווי לוחות הזמנים והפרטים להגשה של כל מסמך. 

נבקש להזכיר כי מועדון אשר לא הסדיר את כל חובותיו לשנת 2018, לא רשאי להצביע באסיפה הכללית ואינו זכאי לקולות כלל.

2) מצורף קובץ עם מספר הקולות הכללי לאסיפה. כמו כן, באותו קובץ קיימת לשונית עם מספר קולות בהתאם לקבוצות המועדונים בליגות השונות. 

מומלץ למנהלי המועדונים וראשי המועדונים לעיין בתקנון האיגוד בסעיפים הנוגעים לאסיפה הכללית (פרקים 7 ו- 9). ניתן להוריד את התקנון מטה.

3) מצורף קובץ עם סדר יום לאסיפה הכללית.

4) הצעות לשינוי תקנון ולנושאים לדיון יש להגיש במייל liga@chessfed.org.il בקובץ וורד, בהתאם ללוח הזמנים המופיע בהנחיות המופיעות בהזמנה. 

יש לציין את שם המגיש, מספר שחקן, סעיף בתקנון בו מוצע השינוי, השינוי המוצע ונימוק לשינוי המוצע.

5) מצורף טופס ייפוי כח להצבעה ביום הבחירות. נא לשלוח במייל liga@chessfed.org.il את הטפסים חתומים על ידי מורשה חתימה במועדון בלבד. ניתן להגיש גם ביום האסיפה.

6) טופס הגשת רשימות מועמדים להנהלת האיגוד - יש לשלוח עד ה-21.5.2019 לרכז האסיפה במייל liga@chessfed.org.il .

בכל שאלה ניתן לפנות למשרדי האיגוד במייל או בטלפון.

בברכה,

אסי פילוסוף - רכז האסיפה

להורדת ההזמנה - לחץ כאן

מספר הקולות לפי מועדונים - להורדה לחץ כאן

להורדת תקנון האיגוד - לחץ כאן

סדר יום לאסיפה - להורדה לחץ כאן

טופס ייפוי כח לאסיפה - להורדה לחץ כאן

טופסת הגשת רשימות מועמדים לנהלה - לחץ כאן להורדה

הצעות לשינוי תקנון - להורדה לחץ כאן