האסיפה הכללית 2019 - קולות ורשימות מועמדים


שלום רב,

מצורפים בזאת:

1) רשימת מועמדים לבית הדין

2) רשימת מועמדים לועדת ביקורת

3) רשימת מועמדים לנשיאות

4) רשימות מועמדים להנהלה:

א) נאמני השחמט - א'

ב) הרשימה למען השחמט בישראל בראשות ד"ר צביקה ברקאי - צ'

ג) רשימת יחד - יחד'

ד) רשימת באר שבע - בש'

ה) רשימת האיחוד למען השחמט בישראל - חגי'

ו) חגי פרנק - מתמודד בבחירות אישיות

5) מספר קולות הסופי למועדונים

6) הצעות לשינוי תקנון

7) הצעות לנושאים לדיון

8) דו"ח רו"ח 

9) טופס יפוי כח לאסיפה (ניתן גם להגיש ביום האסיפה)

10) סדר יום לאסיפה


בברכה,


*פורסם ב-28.5.2019

**ב-29.5.2019 עודכן קובץ קולות (זכאות למעלות לאחר בירור)

***ב-2.6.2019 עודכנו סדר יום לאסיפה ודו"ח רו"ח

רשימת מועמדים לבית הדין

רשימת מועמדים לועדת ביקורת

רשימת מועמדים לנשיאות

נאמני השחמט - א'

הרשימה למען השחמט בישראל בראשות ד"ר צביקה ברקאי - צ'

רשימת יחד - יחד'

רשימת באר שבע - בש'

רשימת האיחוד למען השחמט בישראל - חגי'

חגי פרנק - מתמודד בבחירות אישיות

מספר קולות סופי למועדונים

הצעות לשינוי תקנון

הצעות לנושאים לדיון

דו"ח רו"ח

טופס יפוי כח לאסיפה

סדר יום לאסיפה הכללית 2019