החלטת בית הדין העליון מתאריך 17.2.2019

מצורף קובץ להורדה בעניין ערעור מועדון שחמט "צים" חיפה להחלטתה של מנהלת הליגה.