החלטת בית הדין בעניין ישיבת ההנהלה ראשונה

ראו החלטת בית הדין בעניין מועד הישיבה הראשונה של הנהלת האיגוד, שנבחרה ביום 04.06.2019. מצורף קובץ להורדה.