דרושים שופטים לליגה הלאומית 2020


שופטים יקרים,


הנהלת האיגוד אישרה השנה תקצוב עבור נוכחות שופטים בליגה הלאומית 2020 בכל מפגשיה, 

המפגשים המרוכזים ומפגשי בית/חוץ.

שופטים בדרגות לאומי, פיד"ה או בינ"ל, מוזמנים להגיש את הצעתם לשפוט בסיבובי הליגה הלאומית לפי לוח המשחקים שפורסם באתר האיגוד:

https://www.chess.org.il/Tournaments/TeamTournamentPage.aspx?Id=31600

על השופטים המעונינים לשפוט, לשלוח מייל למנהל הליגה בכתובת liga@chessfed.org.il ולציין את התאריכים בהן הם זמינים לשיפוט (גם הסיבובים המרוכזים רלוונטיים).

שיבוץ המפגשים יתבצע בהתאם לשיקול דעתו של מנהל הליגה, כך שלא ניתן לבחור את מיקום השיבוץ.

תפקיד השופט יכלול, פרט לשיפוט עצמו, את דיווח התוצאה והמשחקים בפורמט PGN בתום המפגש.

התשלום לשופטים יתבצע לפי התעריפים הבאים:

שופט לאומי - 300ש"ח, שופט פיד"ה - 400ש"ח ושופט בינ"ל - 500ש"ח

התעריפים כוללים את כל ההוצאות הנלוות.

יש להגיש הצעות לא יאוחר מתאריך ה-19.12.2019

תודה.