פרוטוקול ועדת הנוער 12.1.2020


מצורף בזאת, פרוטוקול ועדת נוער מתאריך 12.1.2020

רשימה מעודכת של עולים לגמר, בהתאם להחלטת הועדה, תפורסם עד יום חמישי באתר האיגוד.

בברכה.

לצפיה בפרוטוקול - לחץ כאן