נזקי מגפת הקורונה

בימים אלו משרד הספורט בוחן מסלול חלופי ומקביל של פיצויים, לגופים אשר פעילותם נפגעה בשל הצעדים לעצירת וירוס הקורונה.מועדונים אשר מעוניינים לבדוק את האפשרות לקבלת פיצוי ממשרד הספורט, נדרשים לקרוא את ההנחיות בקישור הבא:

https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus_sport

ולמלא את הטופס "טמפלט דיווח גופי ספורט לנזקי הקורונה" 

נא למלא רק את הפרטים הרלוונטיים למועדון בקובץ, ולהתעלם משאר הסעיפים.

יש להתייחס לנזקים הנגרמים רק עד חודש יוני לעת עתה.

בשל דחיפות הנושא, את הקובץ יש לשלוח למייל liga@chessfed.org.il עד יום שלישי, ה-24.3.2020 בשעה 18:00.

כמו כן, חשוב לציין שעצם הגשת הקובץ אינה מבטיחה תמיכה. משרד הספורט יבחן את הנתונים ובהמשך יקבל החלטות בנושא.

בריאות לכולם.