ישראלים מצטיינים בארגנטינה

מחברי הבעיות והסיומים פעילים גם בעיתות משבר כמעט כרגיל. זאת בתנאי שרוח היצירה לא נפגעת.


בעידן משבר הקורונה דוממת הזירה הבינלאומית כמעט לחלוטין ונאלצת להתפשר על חלופות מקוונות לדבר האמיתי אשר כולנו מייחלים לשובו במהרה לחיי השחמט שלנו. בתחום אחד, הקומפוזיציה השחמטית, מוסיפה הזירה התחרותית להפעיל את טובי היוצרים גם בעיתות משבר מן הטעם הפשוט שהיא עובדת לרוב מן הבית גם בימים כתיקונם.

בארגנטינה נערכה בשתי מחלקות תחרות אינטרנט גדולה, העשירית במניין, לחיבור סיומים: 1. תחרות למיניאטורות (6 או 7 כלים) 2. תחרות בנושא חופשי. בכל מחלקה דורגו בנפרד סיומי הזכייה וסיומי התיקו.

129 יצירות משל 42 מחברים בני 19 מדינות נטלו חלק באירוע אותו שפטו שני נורבגים ואוסטרי אחד.

עם הסיומים המדורגים נמנו גם שש יצירות משל 3 מחברים ישראליים. בולטת במיוחד היתה הופעת הבכורה הנהדרת של האמן הבינלאומי מיכאל פסמן אשר שתים מיצירותיו עשו את דרכן לצמרת הגבוהה של דו"חות השופטים:

מיכאל פסמן

תחרות האינטרנט הארגנטינית 2019

פרס ראשון

הלבן נוסע וכופה תיקו 

כיצד יתמודד הלבן עם הצריח העודף של היריב?

1.מו2!

כל מסע אחר במלך לא יצלח אל מול 1...מג3

1... מג3!

אל מחוץ לאלכסון הלבן כי 1...צז7 ייענה ע"י 2.רה6+ מג3 3.רו7 והצריח כלוא.

2.ה5!! ר:ה5 3.ו4!!

מפנה את המסלול למלכו

3...ר:ו4 4.מו3! רג7 5.מז4! מד4 6.מו5 רה5! 7.מז4! מה4 8.מז5!

כפאי (צוגצוואנג) הדדי! מעמד הכלים הזה ובלבד שהשחור במסע יבטיח ללבן את חלוקת הנקודה למרות נחיתותו בצריח! הבה נניח שבעמדה זו הלבן במסע: אחרי למשל 8.רח3 מד5 9.רז2+ מג5 (או מה6) 10.רה4 צה8 11.רו3 צב8 12.צז4 צו8 13.רה4 מד6 14.צז5 מג7 השחור נוטל את השליטה וזוכה.

8...מד5 9.מו5! מד4 10.מז4 מג5!? 11.מו5! מד5!

נראה כי השחור הצליח להשתלט על הנגדה (אופוזיציה) והלבן נקלע לכפאי. אלא שכאן הוא שולף כבמטה קסם שפן מפתיע במיוחד:

12.רה6+!!

הן לאחר 12.מז4? מג6! 13.מו5 מג7! 14.מז5 רז7 15.מו5 צה5+ 16.מז4 צב5 וזוכה והן בעקבות 12.מז5? מג6! 13.מו5 מג7! 14.מז5 רז7 השחור זוכה.

12...מד4

קבלת הקורבן גוררת תיקו מהיר לאחר: 12...צ:ה6 13.ב8מה ר:ב8 14.ז7 צה8 15.מו6 וכו'.

13.רג8 מד5

13...צז7 מאפשר 14.מז5!=

14.רה6+! תיקו עמדתי!

גם במחלקת סיומי התיקו של תחרות המיניאטורות זכה מיכאל להישג מצויין:

מיכאל פסמן

תחרות האינטרנט הארגנטינית 2019

פרס שני (מיניאטורות)

הלבן נוסע וכופה תיקו

1. מד3!!  

נכנס מרצון אל קו הריתוק כדי למנוע מן המלך היריב להקדימו

1...ב3 2.ו3!!

לא 2.מד2? ר:ג2! 3.מג3 מה4 4.ו3+ מד5 5.ו4 מה4 והשחור זוכה ואף לא 2.מג3? ב:ג2! 3.מב2 מה4 ושוב ידו של השחור על העליונה.

2...ר:ג2+

או 2...ב:ג2 3.מד2! מו5 4.מג1! מה6 5.ו4! מד5 6.ו5 תיקו.

3.מג3!

3.מד2? מפסיד לאחר 3...מ:ו3 4.ד5 רה4 5.ד6 ב2 אמנם עם הכתרות הדדיות אך גם מט מהיר למלך הלבן.

3...מו5! 4.מב2! מה6 5.ו4 מד5 6.ו5 רד1 7.מג3! מד6 8.מב2 מה7 9.ד5! מו6 10.ד6! תיקו.

קופרודוקציה ישראלית-הונגרית עוטרה כאן בפרס מיוחד :

יוחנן אפק ויאנוש מיקיטוביץ'

תחרות האינטרנט הארגנטינית, 2019

פרס מיוחד

הלבן נוסע וכופה תיקו 

לפנינו בעצם 6 סיומים באריזה אחת ולפיכך נסתפק בציון הוריאנטים הראשיים שלהם בלבד.  

 עמדת הדיאגרמה היא ראשונה בין שישה תאומים והפתרון הוא: 1.פב3! מ:ו5 2.פד4+! מה5 3.ה7! מהז6 4.מג7 מהד6+ 5.מג8 מהג5+! 6.מב8! מהב6+ 7.מג8! מהג5+ 8.מב8 תיקו עמדתי.

בתאום השני עובר הפרש מ-ג3 ל-ה7 וכאן הפתרון הוא: 1.פה4+ מ:ה7 2.ו6+ מד8 3.ה7+ מד7! 4.פג5+ מה8 5.פה6! מהב1+ 6.מג7! מהג2+ 7.מד6 מהד3+ 8.מה5 תיקו.

ג') מתאום ב' מב8 מועבר אל ז1: 1.פד5+ מה5! 2.פה3! מד4 3.פהו1! מה:ו5 4.ה7! מהז5+ 5.מו2 מה:ה7 6.פו3+ תיקו

ד') מתאום ג' מז1 ו-מהח7 מחליפים מקומות: 1.פז8+! מ:ו5 2.ה7 מהז6+ 3.מח8 מה6 4.פו3! מהח5+5.מז7 מהו7+ 8.מח8 מהז6 9.פז5+ מה:ז5 10.ה8מה+ תיקו.

ה) מתאום ד'- פה7 עובר אל ה5: 1.פה4+ מ:ו5 2.ה7 מהא7 3.פג6! מהד7 4.פז3+! מז5 5.פה4+ מו5 6.פז3+ מה6 7.פח5 מה:ג6 8.ה8מה+! מה:ה8 9.פז7+ תיקו.

ו) מתאום ה' רגלי ה6 עובר אל ז6: 1.פדו3! מהח1+ 2.מז8 מהח5 3.פד7+ מ:ו5 4.פוה5! מה6 5.מז7! מהח4 6.מז8! מהח6! 7.פו6!! מ:ה5 8.פז4+ תיקו.

באותה מחלקה צויין סיום צריחים מעניין של אמציה עם צמד וריאנטי הד:

אמציה אבני

תחרות האינטרנט הארגנטינית 2019

ציון כבוד שני

הלבן נוסע וכופה תיקו 

חרף נחיתותו החומרית הבולטת מצליח הלבן באורח פלא להציל את המערכה:

1.צג6!

1.מד2? ניגף עד מהרה בפני 1...צג4 2.מג1 ב5

1...צב2

אם השחור מוותר על רגלי כדי להפעיל את מלכו על-ידי 1...ג1מה 2.צ:ג1 מז6 אזי 3.צו1! חותך את המלך השחור על הטור "ו" 3...צב3 (או 3...מז5 4.מה3 =) 4.צו4 תיקו.

2.מד2 ב5

2...צב5?! נענה ב- 3.צ:ג2 מז6 4.מה3 מו5 5.צו2+! מה5 6.צב2! צ:ב2 פט!

3.צה6! ב4

או 3...צב4 4.מ:ג2 מז7 5.מג3 צג4+ 6.מד2! מו7 7.צה5 ב4 8.מה3 תיקו.

4.מג1 צא2 5.צב6! ב3

לאחר 5...ה3 נקלע המלך הלבן לפט ומתיר לצריחו "להשתגע" על המלך היריב.

6.צ:ב3 מז6 7.צב5!

חותך את המלך השחור, הפעם על השורה החמישית כהד לוריאנט 1...ג1מה (אחרי 3.צו1!).תיקו!

אחרונה חביבה במחלקת מיניאטורות התיקו : ההצטיינות השלישית של פסמן באירוע כולו:

מיכאל פסמן

תחרות האינטרנט הארגנטינית , 2019

ציון שבח מיוחד

הלבן נוסע וכופה תיקו 

1.צח1! פג3+!  

1...רד1 מאפשר תיקו מהיר אחרי 2.צח3+ מב2 3.צח2 =.

2.מג4! פד1 3.רה3! פ:ה3+ 4.מג3! רד1 5.צ:ד1! ג:ד1ר!?

בעת שהכתרת מלכה או צריח גוררת פט מיידי.

6.מד2 מב3 7.מ:ה3 תיקו.

גם במחלקה הפתוחה לסיומי זכייה צוינה יצירה ישראלית::

אמציה אבני

תחרות האינטרנט הארגנטינית, 2019

ציון שבח רביעי

הלבן נוסע וזוכה  

1.צז7+ צז6! 2.צ:ז6+ מ:ח5 3.רה4

שכן 3.צ:ז4 פט!

3...ו3

עם האיום 3...רו5!

4.רב1!!

מסע מפתיע למראה אבל הרץ זקוק להגנה. לא 4.צו6? מז5 5.צו8 ח5 6.מב2 ח4 7.מג3 ח3 תיקו.

4...רח3

המסע הקודם של הלבן מובהר בהמשך 4...רו5 5.צו6 ר:ב1 6.מ:ב1 והמלך הלבן יצטרף במועד לבלימת הרגלים היריבים.

5.צו6 מז4 6.מב2! והלבן זוכה, למשל: 6...רז2 7.מג3 מז3 8.מד2 מו2 9.צ:ח6 מז1 10.רה4 ו2 11.ר:ז2 מ:ז2 12.צז6+ מו3 13.צו6+ מז2 14.מה2 וכו'.

את הדו"חות המלאים של התחרויות אפשר לראות כאן:

 http://www.arves.org/arves/images/PDF-Awards/UAPA-10th-2019.pdf

ואת כל הסיומים בהם אפשר לשחק על גבי לוחות כאן:

http://www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-replayable/1426-uapa-10th-2019


או בקובץ הPGN שלפנינו:

[Event "JUBILEE 10th EDITION"] [Site "?"] [Date "2019.11.20"] [Round "?"] [White "10th TOURNEY UAPA-2019"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/4k3/8/8/4K3/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] * [Event "?"] [Site "?"] [Date "2019.11.22"] [Round "?"] [White "SECTION:THEMATIC:"] [Black "MINIATURES -WIN "] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/3k4/8/8/3K4/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] * [Event "1.p.UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.07.02"] [Round "?"] [White "Mario Micaloni & Arpad. Rusz"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "K7/3PPP2/2k5/8/8/2rr4/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] [Source "Analyze This"] 1. Kb8 $1 (1. d8=N+ $2 Kc7 2. Ne6+ $1 (2. e8=N+ $2 Kb6 3. Nc6 Rd8+ 4. Nxd8 (4. Nb8 Ra3#) 4... Rc8#) 2... Kd6 $1 3. e8=N+ $1 Kd7 4. Nf6+ Kxe6 5. f8=Q $10) (1. d8=Q $2 Ra3+ $19) 1... Rb3+ (1... Ra3 2. d8=N+ $18) 2. Kc8 Ra3 (2... Rb7 3. d8=Q Rxd8+ 4. exd8=N+ $18 (4. exd8=Q)) 3. d8=N+ Kb6 (3... Rxd8+ 4. exd8=N+) 4. Kb8 (4. Nc6 $2 Ra8+ 5. Nb8 Ra7 $1 (5... Rc3+ 6. Kd7 Rxb8 7. f8=Q Rb7+ 8. Kd6 Rd3+ 9. Ke6 Re3+) 6. e8=N (6. Nc6 Rc7+ (6... Rc3) 7. Kb8 Ra3 8. e8=N Rb7+ 9. Kc8 Ra8+ 10. Nb8 Raxb8#) 6... Rxf7 $19) 4... Rdc3 $1 5. Nc6 $1 (5. e8=Q $2 Ra8+ $1 6. Kxa8 Rc8#) (5. Nb7 $2 Ra8+ 6. Kxa8 Rc8#) 5... Rab3 (5... Rxc6 6. f8=Q $1 (6. e8=Q $2 Rb3 $1 7. Qd8+ (7. Ka8 Ra3+ 8. Kb8 Rb3 $1 $10 { positional draw by "perpetual invisible check"}) (7. f8=Q $2 Ka5+ $19) (7. Qe7 $2 Ka6+ $19) 7... Kc5+ 8. Ka7 Ra3+ 9. Kb7 Rb3+ $10 {perpetual check}) 6... Rb3 (6... Re3 7. e8=Q $18) 7. Qf7 Rb5 8. e8=Q Kc5+ 9. Qb7 $18) 6. Nd4 $1 Rb2 7. e8=Q (7. f8=Q $2 Kc5+ 8. Kc7 Kxd4+ (8... Kd5+ 9. Kd7 Rb7+ 10. Kd8 Rb8+ 11. Kd7) 9. Kd7 Rb7+ 10. Ke6 Re3+ $10) 7... Kc5+ 8. Nb5 $3 (8. Kc7 $2 Kxd4+ 9. Kd6 Rb6+ 10. Ke7 Rb7+ 11. Ke6 (11. Kf8 Rcc7 $10) 11... Rb6+ 12. Kf5 Rc5+ 13. Kg4 Rg6+ 14. Kf4 Rf6+ 15. Kg3 Rg6+ 16. Kf2 Rf5+ 17. Ke2 Rgf6 $10) 8... Rxb5+ 9. Qxb5+ Kxb5 10. f8=Q $18 1-0 [Event "2.p.UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.12.31"] [Round "?"] [White "Vladislav Tarasiuk"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1N1K4/p7/4k3/8/8/5p2/4Bp2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Ba6 $1 (1. Bf1 $2 a5 $1 2. Kc7 Kf5 $1 3. Nc6 a4 4. Kd6 Ke4 5. Kc5 Ke3 6. Nd4 Kd2 7. Nxf3+ Kc3 $11) 1... Kd6 (1... Kd5 2. Kc7 $1 Kd4 3. Nc6+ Ke3 4. Na5 $1 Kd2 5. Nc4+ Ke1 6. Ne3 $18) 2. Nd7 $1 ({Try:} 2. Kc8 $2 f1=Q 3. Bxf1 a5 4. Nd7 Kd5 5. Kb7 Kd4 $1 ({or} 5... Ke4 $1 6. Ka6 a4 7. Kb5 a3 8. Bc4 Kf4 $1 9. Nc5 Kg3 10. Ne4+ Kg2 11. Nd2 f2 $11) 6. Bb5 f2 7. Nb6 Ke3 {/c3} 8. Kc6 a4 $1 9. Nxa4 Kd2 10. Nc5 Ke1 11. Nd3+ Kf1 12. Ne5+ Kg2 13. Ng4 f1=N $1 $11) 2... f1=Q 3. Bxf1 a5 4. Ba6 $3 (4. Bb5 $2 f2 5. Nf6 Kc5 6. Bf1 a4 $11) 4... f2 (4... a4 5. Nb6 a3 6. Nc4+ $18) 5. Nf6 a4 $1 (5... Ke5 6. Ng4+ Kd4 7. Nxf2 a4 8. Bc8 $1 a3 9. Be6 $18) 6. Ne4+ Kd5 7. Nc3+ $1 (7. Nxf2 $2 a3 8. Nd3 Kd4 9. Nc1 Kc3 10. Na2+ Kb3 $1 $11) 7... Kc5 8. Nxa4+ Kb4 9. Nb2 Kb3 10. Nd1 $1 $18 (10. Nc4 $2 f1=N $1 $13) 1-0 [Event "3.p.UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.09.18"] [Round "?"] [White "Pavel Arestov"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "4R3/4R3/8/6p1/K7/8/2p4r/3k4 w - - 0 1"] [PlyCount "33"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Rf7 $1 ({Logical Try :} 1. Rf8 $2 Rh4+ $1 2. Kb5 Rh1 $1 3. Rd8+ Kc1 4. Kc4 Rh4+ $1 5. Kd3 Rh3+ 6. Ke2 Rh2+ 7. Ke1 g4 $1 8. Rc7 g3 9. Rd1+ Kb2 10. Rd2 Rh1+ $1 11. Ke2 g2 12. Rdxc2+ Kb3 $1 13. R2c6 {(WRe7)} Kb4 {/a4} 14. Rb7+ Ka5 15. Rc2 Ka6 16. Rb3 Ra1 $11) (1. Rd7+ $2 {/d8} Rd2 2. Rh7 Rd4+ 3. Kb5 c1=Q 4. Rh1+ Kd2 $11) 1... Rh4+ (1... c1=Q 2. Rf1+ Kd2 3. Rd8+ Kc2 4. Rc8+ $18) 2. Kb5 $1 ( 2. Kb3 $2 c1=N+ $11) 2... Rh1 $1 (2... c1=Q 3. Rf1+ Kd2 4. Rd8+ Kc2 5. Rc8+ $18 ) 3. Rd7+ (3. Rd8+ $2 Ke2 4. Re8+ Kd1 {is loss of time}) 3... Kc1 4. Kc4 Rh4+ ( 4... g4 5. Re3 Rd1 6. Rde7 $1 Rd8 7. Re1+ Kd2 8. R7e2#) 5. Kd3 Rh3+ 6. Ke2 Rh2+ 7. Ke1 $1 (7. Kf1 $2 g4 {/Rd2=}) 7... g4 (7... Rh1+ 8. Kf2 Rh2+ 9. Kg3 Rd2 10. Rc7 $18) 8. Rc8 $1 g3 9. Rd1+ $1 Kb2 10. Rd2 $1 (10. Rb8+ $2 Ka2 11. Rd2 Rh1+ { /Ka3=}) 10... Rh1+ (10... Kb3 11. Rd3+ Kb2 12. Rb8+ Kc1 13. Ra3 $1 Rh1+ 14. Ke2 Rh2+ 15. Ke3 Kd1 16. Rd8+ Kc1 17. Ra5 Rh6 18. Rc8 Rf6 19. Rac5 $18) 11. Ke2 g2 (11... Rh2+ 12. Kd3 $18) 12. Rdxc2+ $1 (12. Rcxc2+ $2 Kb3 $11) 12... Ka3 $1 ( 12... Kb3 13. R2c7 {(WRc8)} Kb4 14. Rb7+ $18) 13. Ra8+ $1 Kb3 14. Rc6 $1 (14. Rc7 $2 g1=Q $19 15. Rb8+ Ka4) 14... Re1+ 15. Kf3 $1 g1=Q 16. Rb8+ Ka4 17. Ra6# 1-0 [Event "1.hm UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.11.11"] [Round "?"] [White "Pavel Arestov"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1k6/8/2K5/3R4/8/1p6/2N1b3/2n5 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Rd8+ $1 (1. Nd4 $2 b2 2. Rd8+ (2. Nb5 Bf3 $11) 2... Ka7 3. Rd7+ Ka6 4. Rb7 Bc4 $1 5. Rxb2 Nd3 6. Rb1 Ka5 $1 7. Ra1+ Kb4 $11) 1... Ka7 2. Rd7+ $1 (2. Nd4 $2 b2 {/Bd3=}) 2... Ka6 $1 (2... Kb8 3. Nd4 b2 (3... Ba6 4. Kb6 $18) 4. Rb7+ Kc8 5. Rxb2 $18) 3. Nb4+ Ka5 4. Kc5 $1 Ba6 $1 (4... b2 5. Ra7+ Ba6 6. Rxa6#) 5. Ra7 $1 (5. Rd6 $2 Bb7 6. Rb6 b2 $11) (5. Nc6+ $2 Ka4 6. Ra7 b2 $11) 5... Nd3+ ( 5... b2 6. Rxa6#) 6. Nxd3 b2 $1 7. Ne5 (7. Nxb2 $11 {model stalemate with pin}) 7... b1=Q 8. Nc4+ $1 (8. Nc6+ Ka4 9. Rxa6+ Kb3 $11) 8... Ka4 9. Rxa6+ Kb3 10. Nd2+ $18 {fork} (10. Rb6+ $2 Ka4 11. Rxb1 $11 {stalemate}) 1-0 [Event "2.hm UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.10.28"] [Round "?"] [White "Daniele Gatti"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "k3K3/8/2N3P1/N7/5n2/8/8/n7 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "2019.??.??"] 1. g7 $1 Nh5 2. g8=N $1 (2. Kd8 $2 Nxg7 3. Kc8 Nf5 $1 4. Nc4 Ne7+ $1 5. Nxe7 Ka7 $1 6. Nc6+ Ka6 $11) (2. g8=Q $2 Nf6+ $11) 2... Nc2 3. Nge7 $1 (3. Kd7 $2 Ne3 4. Kd6 Nd5 $1 5. Kxd5 Nf6+ 6. Nxf6 {stalemate}) 3... Nf6+ (3... Ne3 4. Nc8 $1 Nd5 5. Kd7 $1 Nhf4 6. Kd6 $1 Ng6 7. Kxd5 Ne7+ 8. N6xe7 $1 $18 (8. N8xe7 $2 { stalemate})) 4. Kf7 $1 Ne3 5. Nc8 $1 (5. Ke6 Ne4 $1 6. Nc8 Nc5+ 7. Ke5 Na4 $1 8. Kd4 (8. Ke4 Nc2 9. Kd3 Na3 10. Kd4 Nb5+ 11. Kd5 Na3 $11) 8... Nf5+ $1 9. Kc4 Nd6+ 10. Nxd6 Nb6+ 11. Kc5 Nc4 12. Naxc4 $11 {stalemate}) (5. Kxf6 $2 Nd5+ 6. Kf7 Nxe7 7. Kxe7 $11 {stalemate}) 5... Nfd5 6. Ke6 Nc4 7. Nxc4 Kb7 8. N6a7 $1 ( 8. N8a7 Nb4 $1 9. Nxb4 Kxa7 $11) 8... Nc7+ 9. Kd7 $1 $18 1-0 [Event "3.hm UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.11.??"] [Round "?"] [White "Richard Becker"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/4B3/KQ5P/8/8/4p1q1/3k4 w - - 0 1"] [PlyCount "29"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Qa4+ $1 (1. Qb1+ $2 Kd2 2. Qb4+ Ke3 3. Qc5+ Kf4 $11) (1. Qd3+ $2 Ke1 2. Qc3+ (2. Qe3 Qa8+ $11) 2... Kf2 3. Qc5+ Kg3 4. Qe5+ Kf2 $11) 1... Ke1 (1... Kd2 2. Qd4+ {(Qf4+)=}) 2. Qf4 $1 (2. Bg4 $2 Qa8+ 3. Kb4 Kf2 $1 $11) 2... Qa8+ (2... Qf1 3. Qe3 Qf2 4. Qc1#) 3. Kb4 Qb7+ 4. Kc3 Qg7+ 5. Kd3 Qh7+ 6. Bf5 Qxh5 7. Qc1+ Kf2 8. Qe3+ Kg2 9. Be4+ Kf1 10. Qf4+ Ke1 11. Bf5 $1 Qe8 12. Qb4+ Kf2 13. Qh4+ Kg1 14. Qg3+ Kh1 15. Be4+ $18 {wins} 1-0 [Event "sp.hm UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Branislav Djurasevic"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2B2n2/8/6kp/4K3/6P1/8/5P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "2019.??.??"] {after Eljanov-Arutunian 2007,Benko 2013} 1. Bf5+ (1. Kf4 $2 $11 { see thematic try 2.Kf4 for more details.} Kg7 $1 $11 {or 1...Kf7!=}) 1... Kg7 $5 (1... Kg5 2. f4+ Kh4 3. Kf6 Kg3 4. Kg7 Kxf4 5. Kxh6 $1 $18 (5. Kxf8 $2 Kg5 $1 $11)) 2. Ke4 $1 ({Thematic try:} 2. Kf4 $2 Kf6 $1 3. f3 (3. Ke4 h5 $1 4. gxh5 Kg5 5. Bg6 Ne6 $11 {Black controls dark squares. Also, on the table is wrong bishop, so draw is pretty obvious.}) 3... Kf7 4. Kg3 Kf6 5. Kh4 { And we reach 80 black move in the game Eljanov, P-Arutinian, D. 1/2, European individaual Championship, Drezden, Germany, 04.04,2007, 2nd round. The same idea with opposite pieces colour showed by late P. Benko (1928-2019), Magyar Sakkvilg 2013,No2167inhhdbv} Kf7 $1 6. Kh5 Kg7 7. f4 {tempo move} Kh8 $3 8. Kxh6 Ne6 $1 9. Bxe6 $11) 2... Kf7 (2... h5 3. g5 $1 $18) 3. Kf3 $1 Kf6 4. Kf4 $1 Kf7 5. Kg3 $1 Kf6 6. Kh4 Kf7 $1 7. Kh5 Kg7 8. f3 $1 $18 {Kings battle, white king traveling and thematic try here is new and fresh comparing with predecessors.} (8. f4 $2 Kh8 $3 $11 { The same position appears as on the 7th move of the thematic try.}) 1-0 [Event "com.. UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.09.03"] [Round "?"] [White "Andrzej Jasik"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "6k1/1P4b1/6Pq/1K6/8/8/8/1B6 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] 1. b8=Q+ $1 (1. Ba2+ $2 Kf8 $11) 1... Bf8 2. Qe5 $1 (2. Ba2+ $2 Kg7 $13) 2... Qg7 3. Ba2+ Kh8 4. Qh5+ Qh6 5. Qf5 $1 Qg7 (5... Be7 6. Qe5+ Qg7 7. Qh5+ Qh6 8. Qxh6#) 6. Qh3+ Qh6 7. Qe6 $1 Qg7 (7... Qh5+ 8. Ka6 Kg7 9. Qg8+ Kf6 10. Qxf8+ $18) 8. Ka6 $1 {zz} Bc5 9. Qh3+ Qh6 10. Qxh6# 1-0 [Event "com. UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "Chess.com"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Petr Kiryakov"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1N6/N7/1P6/1Pkr4/8/1K6/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] [TimeControl "600"] 1. Nc8 $1 Kxb5 (1... Rd4 2. Kc3 $1 (2. Na6+ $2 Kxb5 3. b7 Kxa6 4. b8=Q Rb4+ {=} ) 2... Rc4+ 3. Kd3 Rd4+ 4. Ke3 {+-}) 2. b7 Ka5 3. Nc6+ Ka6 4. b8=R $1 (4. b8=Q $2 Rb5+ 5. Nb4+ Rxb4+ 6. Qxb4 $11 {stalemate} (6. Kxb4 $11 {stalemate})) 4... Rd3+ (4... Rb5+ 5. Nb4+ Ka5 (5... Rxb4+ 6. Rxb4 {+-}) 6. Ra8#) 5. Kc4 $1 Rc3+ 6. Kd5 Rc5+ 7. Kd6 Rd5+ 8. Ke7 $1 Rd7+ (8... Rb5 9. Ra8+ {+-}) 9. Ke8 $1 Rd8+ ( 9... Re7+ 10. N6xe7 $1 {+-} (10. N8xe7 $2 $11 {stalemate})) 10. Nxd8 {+-} 1-0 [Event "com. UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.12.26"] [Round "?"] [White "Marcel Dore"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/pn1PK3/8/3k4/8/8/7N/8 w - - 0 1"] [PlyCount "33"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Ng4 $1 ({Thematic Try:} 1. Nf3 $2 a5 $1 2. Ng5 a4 3. Nf7 a3 4. Nd6 a2 $1 $11 (4... Nd8 $2 5. Nb5 $18)) 1... a5 2. Nf6+ Kd4 3. Ne8 a4 4. Nd6 Na5 5. Kd8 $1 ( 5. Ke6 $2 Nc6 6. Nb7 a3 $1 $11 (6... Ke3 $2 7. Na5 $1 Nd8+ 8. Ke7 $18)) 5... Nc6+ 6. Kc7 Kd5 7. Nc4 $1 (7. Nb5 $2 Kc5 $1 8. Na7 Nd8 {/d4=}) 7... Kc5 8. Ne5 $1 (8. Na5 $2 Nd4 $1 9. Nb7+ Kb5 $1 $11 (9... Kb4 $2 10. Kd6 $1 $18)) 8... Nd4 $1 (8... a3 9. Nxc6 a2 10. Na5 $18) 9. Nd3+ $1 (9. Nf3 $2 Ne6+ $132 (9... Nb5+ $2 10. Kb8 $1 $18)) 9... Kb5 10. Kc8 (10. Kd6 $2 Nc6 11. Ne5 Nd8 $11) 10... Ne6 11. Nf4 a3 $1 12. Nxe6 a2 13. d8=Q $1 (13. Nd4+ $2 Kc4 14. d8=Q a1=Q 15. Qc7+ Kd3 $1 (15... Kd5 $2 16. Qf7+ $1 $18) 16. Qg3+ Kc4 $11) 13... a1=Q 14. Qd5+ $1 Kb4 15. Qc5+ Kb3 16. Nd4+ Ka2 17. Qc4+ $18 (17. Qa5+ $2 Kb1 $1 18. Qb4+ Qb2 $11 ) 1-0 [Event "sp.c. UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "Êîìïîçèöèÿ"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Valery Kalashnikov"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "6B1/8/8/1p6/7N/2p1k3/8/6K1 w - - 0 1"] [PlyCount "35"] [EventDate "2019.??.??"] [TimeControl "300"] 1. Bh7 $1 (1. Bb3 $2 Kd3 2. Nf3 c2 3. Ne1+ Kd2 4. Nxc2 Kc3 5. Na1 Kb2 $11 { double attack}) 1... b4 2. Nf5+ Kd3 $1 3. Kf2 $1 b3 (3... c2 4. Ne3+ $18) 4. Ke1 (4. Ng3+ $2 Kd2 5. Ne4+ Kc2 6. Ke2 Kb2 7. Nc5 c2 $11) 4... c2 5. Ng3+ Kc3 6. Ne2+ Kb2 7. Kd2 Ka1 $1 8. Nc3 $1 Kb2 9. Na4+ Ka3 (9... Ka1 10. Kc1 $18) 10. Nc5 Kb2 (10... b2 11. Kxc2 $18 ({or} 11. Bxc2 $18)) 11. Nd3+ Kb1 (11... Ka1 12. Kc1 $18) 12. Bg6 ({or} 12. Be4) ({or} 12. Bf5) 12... b2 13. Nb4 Ka1 14. Nxc2+ Ka2 15. Bf7+ (15. Kc3 $6 b1=N+ $1 16. Kb4 Kb2 $11 ({or} 16... Nd2 $11)) 15... Kb1 16. Na3+ Ka1 17. Bg6 b1=Q 18. Nxb1 $18 (18. Bxb1 $2 Kb2 $11 {double attack} ) 1-0 [Event "sp.c. UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "János Mikitovics"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/8/2p2R2/1r3R2/k3KB2 b - - 0 1"] [PlyCount "30"] [EventDate "2019.??.??"] 1... Rb1+ $1 (1... Rxf2 2. Rxf2 $18 (2. Kxf2 $2 c2 3. Rc3 Kb2 $11 (3... Kb1 $2 4. Bd3 $18 {pin}))) 2. Ke2 c2 3. Rc3 $1 (3. Rf8 $2 c1=Q $1 (3... Rb2 $2 4. Kd2 c1=Q+ 5. Kxc1 Rxf2 6. Ra8+ Ra2 7. Rh8 Rb2 8. Bh3 Rh2 9. Rh7 $18) 4. Ra8+ Kb2 5. Kd3+ Kb3 6. Rb8+ Ka3 $1 $11 (6... Ka4 $2 7. Ra2+ $18)) 3... c1=Q 4. Rxc1 Rxc1 5. Kd3 $1 {Main A} Rc5 ({Main B} 5... Rb1 6. Kc3 $1 Rc1+ 7. Kd4 $1 (7. Kb3 $2 Rb1+ 8. Kc3 Rc1+ 9. Kd4 {loss of time}) 7... Rb1 8. Bc4 $1 Rb2 9. Rf1+ $1 Rb1 10. Rf3 $3 (10. Rf8 $2 Rb2 11. Rf1+ {loss of time}) 10... Rb2 11. Bb3 $3 Rb1 12. Kc3 Rc1+ 13. Bc2 $1 $18 {Philidor position} (13. Kb4 $2 Kb1 $1 14. Rf2 Re1 $1 15. Bc2+ Kc1 16. Kc3 Re3+ 17. Bd3 Kd1 18. Rf1+ Re1 19. Bc2+ Ke2 20. Bd3+ Kd1 $11 {positional draw})) 6. Kd4 $1 Ra5 7. Kc3 $1 (7. Bc4 $2 Ra3 $1 8. Re2 Kb1 9. Bd3+ Kc1 10. Rc2+ Kb1 $3 {moves into the battery for a draw!} (10... Kd1 $2 11. Ke3 $18) 11. Bf5 Rb3 $1 (11... Ka1 $2 12. Rc1+ Kb2 13. Rb1+ Ka2 14. Rb7 $3 ({ Study in study} 14. Rb8 $2 Ra7 $3 15. Bd3 Ka3 16. Kc3 Ka4 17. Bc4 Ka5 18. Rb5+ Ka6 $3 {moves into the battery for a draw!} (18... Ka4 $2 19. Rc5 $1 $18) 19. Rb8+ Ka5 20. Rb5+ Ka6 {positional draw}) 14... Ra4+ 15. Kc3 $18) 12. Rc8+ Kb2 $1 $11 (12... Ka2 $2 13. Be6 $18 {pin})) 7... Ra3+ 8. Kb4 $1 Rd3 $3 9. Rc2 $3 ( 9. Bxd3 {stalemate}) (9. Kc4 $2 Ra3 10. Kb4 {loss of time}) 9... Rf3 10. Be2 $3 (10. Bc4 $2 Kb1 $11 (10... Re3 $2 11. Rd2 Kb1 12. Bd3+ $18 {main A})) 10... Kb1 11. Rd2 $1 Re3 (11... Kc1 12. Rd1+ $18) 12. Bd3+ $1 Kc1 13. Kc3 Re7 14. Ra2 $1 (14. Bc4 $2 Re3+ 15. Bd3 {loss of time}) (14. Rh2 $2 Kd1 $1 15. Ra2 Ke1 $1 $11 (15... Rc7+ $2 16. Bc4 Ke1 17. Re2+ Kf1 { moves into the battery, so white captures the Rook} 18. Re7+ $18)) 14... Rc7+ 15. Bc4 $18 {Philidor position} Kb1 16. Rh2 $18 1-0 [Event "sp.c. UAPA 10th sec A.1 (tt) Win"] [Site "?"] [Date "2019.09.03"] [Round "?"] [White "Alexander Avedisian"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5B2/K1p4n/8/5k2/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Bb2 $1 ({Try :} 1. Bh8 $2 Ke4 $1 2. Kb6 Kd5 $1 (2... Ng3 $2 3. Kxc5 Ne2 4. Bb2 $18) 3. a4 Ng3 $1 (3... Nf4 $2 4. a5 Ng6 5. Bf6 $1 $18) 4. a5 Nf5 $1 5. a6 Ne7 $1 (5... Nd6 $2 6. Bc3 $18) 6. a7 Nc8+ $11) 1... Nf4 (1... Ke4 2. a4 {(ab)} Kd5 3. Kb6 {(ba)} Ng3 4. a5 Nf5 5. a6 Nd6 6. Bc3 $1 Nc8+ 7. Kb7 Nd6+ 8. Kc7 Nb5+ 9. Kb6 $1 $18) 2. a4 $1 ({Try :} 2. Kb5 $2 Ke4 3. a4 Kd5 4. a5 Ne6 5. a6 ( 5. Kb6 Nd8 $1 6. a6 Nc6 7. Ba3 c4 8. Bb4 c3 9. Bxc3 Kd6 10. Be5+ Kd7 11. Bf4 Ne7 12. Kb7 Nc6 13. Bc7 Na7 $1 $11) 5... Nc7+ $11) ({or} 2. Kb6 $2 Nd3 $1 3. Bc3 Nc1 $1 4. a4 Nb3 $11) 2... Nd3 3. Kb5 $1 (3. Ba3 $2 Ke4 $1 $11) (3. Bc3 $2 Nc1 $1 4. Kb5 Nb3 5. Kc4 Ke4 $1 6. Kxb3 Kd5 $1 $13) 3... Nxb2 4. a5 c4 5. a6 c3 6. a7 c2 7. a8=Q+ Ke3 8. Qg2 $1 $18 (8. Qa7+ $2 Kd2 9. Qa5+ Kd1 10. Qd8+ Kc1 11. Qd4 Kb1 12. Qe4 Nd3 $1 13. Qxd3 Kb2 {/a1=}) 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "2019.05.08"] [Round "?"] [White "?"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/4k3/8/8/4K3/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] [SourceDate "2019.07.22"] * [Event "?"] [Site "?"] [Date "2019.11.22"] [Round "?"] [White "SECTION:THEMATIC:"] [Black "MINIATURES -DRAW"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/3k4/8/8/3K4/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] * [Event "1.p UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Vladislav Tarasiuk"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "N7/8/4K3/4R3/b1k5/6n1/6p1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "27"] [EventDate "2019.??.??"] {Having a far advanced passer, Black, quite naturally, expects to win. Does White have enough potential to cope with the black g2-pawn?!} 1. Re1 Bc6 $1 ( 1... Nf1 2. Re4+ Kd3 3. Rg4 $11) 2. Nb6+ Kb5 3. Nc8 $1 ({Try:} 3. Nd7 $2 Bd5+ $1 4. Kxd5 Nf1 5. Rb1+ Ka5 $1 6. Ra1+ Kb4 $19) 3... Bd5+ $1 4. Kxd5 Nf1 5. Nd6+ $1 ({Try:} 5. Na7+ $2 Kb4 $1 6. Rb1+ (6. Nc6+ Ka3 $1 7. Ra1+ Kb2 $19) 6... Ka4 $1 7. Ra1+ Kb3 $19) 5... Kb4 6. Rb1+ $1 (6. Re4+ $2 Kb3 $1 7. Rg4 Ne3+ 8. Ke4 Nxg4 $19) 6... Ka4 $1 (6... Kc3 7. Nb5+ Kc2 8. Na3+ Kc3 9. Nb5+ $11) 7. Ra1+ Kb3 8. Ne4 $1 Kb2 $1 (8... g1=Q 9. Rxf1 $1 Qxf1 10. Nd2+ Kc2 11. Nxf1 $11) 9. Ra2+ $1 Kxa2 10. Nc3+ Kb2 11. Ne2 Kc2 12. Ke4 Ng3+ $1 13. Kf3 $1 (13. Ke3 $2 Nxe2 $19) (13. Nxg3 $2 g1=Q $19) 13... Nxe2 14. Kxg2 $1 {draw. Highly amazingly, the white king, which is positioned on the 6th rank on the diagram, managed to stop the enemy pawn, which at the very beginning is already on the threshold of promotion!..} 1/2-1/2 [Event "2.p UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.09.30"] [Round "?"] [White "Michael .Pasman"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/1p1P1k2/8/2P1KP2/1b6 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Kd3 $3 {Enters into the pin and allowing 1...b3} ({Try :} 1. Kd2 $2 Ke4 $1 2. c3 b3 3. f3+ Kd5 $1 $19 {with possible line} (3... Kxf3 $2 4. Kc1 Bd3 (4... Be4 5. c4 $1 $11) 5. d5 $1 $11) 4. Kc1 Bf5 5. Kb2 Bc2 6. Kc1 Kc4 7. Kb2 Bg6 8. f4 Bf5 9. d5 Be4 10. d6 Bf5 11. d7 Bxd7 $19) (1. f3 $2 Bxc2 2. Kd2 {for example } Bf5 $19) 1... b3 (1... Ba2 2. f3 Kxf3 3. d5 Bxd5 4. Kd4 $11) 2. f3 $3 { Important point - White could move the King to 2 different squares - and on each move black wins by capturing c2 pawn in different way :} (2. Kd2 $2 Bxc2 $1 3. Kc3 Ke4 4. f3+ {+} Kd5 5. f4 Ke4 6. d5 Kxd5 $19) (2. Kc3 $2 bxc2 $1 3. Kb2 Ke4 $19) 2... Bxc2+ (2... bxc2 3. Kd2 $1 Kf5 4. Kc1 $1 Ke6 5. f4 $1 Kd5 6. f5 $11) (2... Kxf3 3. d5 Bxc2+ {+} 4. Kc3 Kf4 5. d6 $11) 3. Kc3 $1 (3. Kd2 $2 Kxf3 4. d5 Be4 $1 $19 5. d6 b2 6. d7 b1=Q $19 {with mate}) 3... Kf5 $1 (3... Kxf3 4. d5 $11) 4. Kb2 $1 (4. Kd2 $2 Ke6 $19 5. Kc3 Kd5 6. f4 Ke4 $19) 4... Ke6 5. f4 $1 Kd5 6. f5 $1 Bd1 7. Kc3 $1 (7. Ka3 $2 Kc4 $1 8. Kb2 Bf3 $19) (7. Kc1 $2 Bf3 8. Kb2 Kc4 $19) 7... Kd6 (7... Bc2 8. Kb2 $11) 8. Kb2 Ke7 9. d5 $1 (9. Kc3 $2 Kf6 $19) 9... Kf6 10. d6 $1 $11 1/2-1/2 [Event "3.p UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Geir Sune Tallaksen, Ostmoe"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/6K1/6PB/8/7k/8/7p/N7 w - - 0 1"] [PlyCount "23"] [EventDate "2019.??.??"] [SourceDate "2019.11.10"] 1. Kh7 $1 (1. Kf8 $2 {saves the knight, but loses the game, for example} h1=Q 2. g7 Qf3+ 3. Ke7 Qg4 4. Kf8 Qf5+ 5. Ke7 Qg6 {and White cannot play Kf8.}) 1... h1=Q 2. g7 Qb1+ $1 3. Nc2 $3 (3. Kh8 $2 Qxa1 4. Kh7 Qa7 $1 5. Kh8 (5. Be3 Qf7 6. Kh8 Qh5+ 7. Kg8 Kg4 8. Kf8 Qf5+ 9. Ke7 Qe4+ 10. Kf8 Qf3+ $19) 5... Qd4 6. Kh7 Qe4+ 7. Kh8 Qe5 8. Kh7 Qf5+ 9. Kh8 Qf6 10. Kh7 Kh5 $1 $19 {wins.}) 3... Qxc2+ 4. Kh8 Qb2 (4... Qc3 5. Bd2 $1 $11 {is similar.}) 5. Bc1 $1 (5. Kh7 $2 Qb1+ 6. Kh8 Qa1 $1 {transposes to the line after 3.Kh8.}) 5... Qe5 6. Kh7 Qf5+ 7. Kh8 Qh5+ 8. Kg8 Kg4 9. Kf8 Qf5+ 10. Ke7 Qg6 11. Bb2 $1 (11. Kf8 $2 Qf6+ $19 {wins.}) 11... Kg5 12. Kf8 $11 1/2-1/2 [Event "4.p UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw"] [Site "?"] [Date "2019.09.11"] [Round "?"] [White "Pavel Arestov &Vasilij Lebedev"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/1p1b1K2/2n5/7P/8/8/6k1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Kf6 {with 2 lines : A)} Nd8 ({B)} 1... Nd4 2. h6 Bf5 3. Ke5 $1 Kf3 4. Kxd4 Kf4 5. Kc5 $1 Kg5 6. Kb6 Be4 7. h7 Bxh7 8. Kxb7 $11) 2. h6 Nf7 $1 (2... Bf5 3. Kxf5 Nf7 4. h7 b5 5. Kf6 $11) 3. Kxf7 Bf5 4. Ke7 $3 (4. Kf6 $2 Be4 $1 5. Ke5 Kf3 6. Kd4 Kf4 $1 7. Kc5 Kg5 {/e5} 8. h7 Bxh7 9. Kb6 Be4 $19) 4... b5 (4... Kf3 5. Kd6 $1 Kf4 6. Kc5 $1 Kg5 $1 7. Kb6 Be4 8. h7 $1 $13) 5. Kf6 $1 Bh7 6. Ke5 $1 b4 7. Kd4 b3 8. Kc3 $132 1/2-1/2 [Event "Sp.p. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.07.16"] [Round "?"] [White "Michal Hlinka& Mario Garcia"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/2K5/8/1P1P4/5P2/8/2n4k/5r2 w - - 0 1"] [PlyCount "21"] [EventDate "2019.??.??"] 1. b6 $1 {With three lines with coronation of Knights in b8-d8-f8} (1. d6 $2 Nd4 $1 2. b6 Rc1+ 3. Kd7 Rb1 4. Kc7 Ne6+ $19) 1... Nb4 2. b7 Rc1+ ({B)} 2... Rd1 3. f5 $1 Nxd5+ 4. Kc6 $1 ({Try :} 4. Kc8 $2 Nb6+ 5. Kc7 Nd7 6. Kc8 (6. f6 Nc5 7. f7 Rf1 $19) 6... Kg2 $1 7. f6 Nb6+ 8. Kc7 Nd5+ 9. Kc6 (9. Kc8 Rc1+ 10. Kd8 Rh1 $1 11. f7 Rh8+ $19) 9... Nb4+ 10. Kb5 Nd3 $1 11. f7 (11. Kc6 Rb1 12. f7 Ne5+ 13. Kc7 Rc1+ 14. Kd6 Nxf7+ $19) 11... Rf1 12. Kc4 Ne5+ 13. Kd5 Nd7 14. Ke6 Nc5+ 15. Kd6 (15. Ke7 Re1+ 16. Kf8 Nd7+ 17. Kg7 Rb1 $19) 15... Nxb7+ 16. Ke7 Re1+ 17. Kf6 Nc5 18. f8=Q Nd7+ $19 {fork}) 4... Nb4+ 5. Kb5 Rd8 6. Kxb4 Rb8 7. Kc5 {/c4} Rxb7 8. Kd6 {/d5} Kg3 9. f6 {(ab)} Kf4 10. Ke6 {(ba)} Rb6+ 11. Ke7 Ke5 12. f7 Rb7+ 13. Ke8 Ke6 14. f8=N+ $1 $11 {Coronation Knight}) ({C)} 2... Rxf4 3. d6 Rd4 4. b8=N $1 $11 {Coronation Knight} (4. d7 $2 Na6+ 5. Kc8 Rc4+ 6. Kd8 Nb8 $19) (4. b8=Q $4 Na6+ $19)) 3. Kd7 $1 (3. Kd8 $2 Rd1 4. Ke8 Na6 $19) ( 3. Kd6 $2 Na6 $19) 3... Na6 4. d6 Rd1 (4... Nb8+ 5. Kd8 Kg3 6. f5 Nc6+ 7. Kd7 $1 (7. Kc7 $2 Na5+ $1 8. Kb6 Rb1+ 9. Kxa5 Rxb7 $19) 7... Kf4 8. f6 Ke5 9. f7 $1 $11) 5. Ke7 $1 ({Try :} 5. f5 $2 Nc5+ 6. Kc7 Nxb7 $1 ({no} 6... Kg3 $2 7. b8=N $1 Kf4 8. d7 Kxf5 9. Kc8 Ne6 10. Nc6 Rd6 11. d8=N $11) 7. d7 Kg3 8. f6 Nc5 9. d8=Q (9. d8=N $4 Rd7+ 10. Kc8 Rd6 11. f7 Rf6 $19) 9... Ne6+ $19 {fork}) 5... Rb1 (5... Nb8 6. Kd8 Rxd6+ 7. Kc7 $11) (5... Re1+ 6. Kd8 {/d7} Rb1 7. Kc8 Rd1 8. d7 Rc1+ 9. Kd8 Nb8 10. f5 $11) 6. d7 Nb8 (6... Rxb7 7. Ke8 Nc7+ 8. Ke7 Nb5 ( 8... Nd5+ 9. Kd6 $1 Rb8 10. Kxd5 $11) 9. f5 $1 $11) 7. d8=N $1 $11 { Coronation Knight} (7. Kd6 $2 Rd1+ $1 ({no} 7... Nxd7 $2 8. Kxd7 Rxb7+ 9. Ke6 Kg3 10. f5 Kf4 11. f6 Rb6+ 12. Ke7 Ke5 13. f7 Rb7+ 14. Ke8 Ke6 15. f8=N+ $1 $11 ) 8. Kc7 Nxd7 $19) (7. d8=Q $2 Nc6+ 8. Kd7 Nxd8 9. Kxd8 Rxb7 10. f5 Rf7 $1 $19) 7... Rf1 8. Kd6 $1 (8. Ne6 $2 Rd1 9. f5 (9. Nd8 Rd7+ 10. Ke8 Rd5 11. Ke7 Kg3 12. f5 Rxf5 13. Kd6 Rb5 14. Kc7 Na6+ 15. Kc6 Rb1 $19) 9... Rd7+ 10. Ke8 Rxb7 11. f6 Rb6 12. Ke7 Nc6+ $19) 8... Rxf4 9. Kc7 Na6+ 10. Kb6 Rf6+ 11. Ka7 $1 $11 1/2-1/2 [Event "Sp.p. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.12.10"] [Round "?"] [White "Yochanan Afek & Janos, Mikitovics"] [Black "with 5 twins"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "1K6/7q/4Pk2/5P2/8/2N5/3N4/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Nb3 $1 (1. Nce4+ $2 Kxf5 $1 $19 (1... Ke5 $2 2. f6 $1 Qg8+ 3. Kc7 $1 Kxe6 ( 3... Qxe6 4. Nf3+ Kxe4 (4... Kd5 5. Nfg5 Qc6+ 6. Kd8 $1 $11) 5. Ng5+ $11) 4. Nf3 $1 Qh7+ 5. Kb6 $1 Qxe4 6. Ng5+ $11)) (1. Nd5+ $2 Ke5 $1 2. Nc7 $1 Qg8+ $1 3. Kb7 Qg4 $3 $19 4. e7 Qb4+ $1 5. Kc6 Qd6+ $1 (5... Qxe7 $2 6. Nc4+ Kd4 7. Nd6 $1 $11) 6. Kb5 $1 Qd7+ $3 $19 (6... Qxe7 $2 7. Nc4+ Kd4 8. Ne6+ $1 Kc3 9. Nb6 $1 $11)) 1... Kxf5 2. Nd4+ $1 Ke5 3. e7 $1 (3. Ncb5 $2 Kd5 $1 (3... Qe7 $2 4. Nc6+ $11) 4. Kc8 Qe7 5. Nc7+ Kxd4 $19 (5... Kc5 $2 6. Ndb5 $1 $11)) 3... Qg6 ( 3... Qf7 4. Nc6+ $1 (4. Ncb5 $2 Qe8+ $1 5. Kc7 Qxe7+ $19) 4... Kd6 5. Kb7 Qh5 6. Ne4+ $11) 4. Kc7 Qd6+ (4... Kxd4 5. Kd7 Qf7 6. Kd8 Qf6 7. Kd7 $11) 5. Kc8 Qc5+ $1 6. Kb8 $3 Qb6+ 7. Kc8 $1 (7. Ka8 $2 Qg6 8. Ka7 (8. Ncb5 Qe8+ $19) 8... Qe8 $19) 7... Qc5+ 8. Kb8 Qxe7 9. Nc6+ $11 {positional draw 000000000000000000000 Twin: B - Nc3 to e7 wKb8,Nd2,e7,Pe6,f5/bKf6,Qh7 1. Ne4+ [1.Nd5+? Ke5 2.Nc7 Qg8+ 3. Kb7 Qg4!! 4.Kc8 Kd6 5.f6 Qg8+ 6.Kb7 Qg2+-+] 1.. .Kxe7 [1...Ke5 2.Nc8 Kxe4 3.e7 Qg8 (3...Qh2+ 4.Kb7=) 4.Kc7=] 2.f6+ Kd8 [2... Kxe6 3.Ng5+=] 3.e7+ Kd7! [3...Ke8 4.Nd6+=] 4.Nc5+ [4.Nd6? Qb1+-+] 4...Ke8 5. Ne6! Qb1+ 6.Kc7! [6.Kc8? Qf5-+] 6... Qc2+ 7.Kd6 Qd3+ 8.Ke5= 0000000000000000000 Twin: C - b+ Kb8 to g1 wKg1,Nd2,e7,Pe6,f5/bKf6,Qh7 1.Nd5+! Ke5! 2.Ne3! [2.e7? Qg8+ 3.Kf2 Kxd5=; 2.Nf3+? Kxd5 (2...Kd6? 3.Ne3=) ] 2...Kd4 3.Nef1! [3.Ndf1? Kd3! 4.Ng2 Qa7+! 5.Nfe3 Ke2 6.f6 Qa1+-+; 3.Ng2? Qxf5 4.Nf1 Qc5!! !!(4...Qxe6? 5.Kf2 Qa2+ 6.Kf3 Qf7+ 7.Ke2 Qc4+ 8.Kf2 Qc2+ 9.Kf3 Qd3+ 10. Kf2 Ke4 11.Ng3+ Ke5 12.Nf1 positional draw) ] 3...Qxf5 4.e7! [4.Kg2? Ke5!!-+ (4...Qxe6? 5.Nf3+! Kd3 6.Ng1! Qg4+ 7.Kf2 Qf4+ 8.Kg2 positional draw) ] 4... Qg5+ 5.Kf2 Qxe7 6.Nf3+= 00000000000000000 Twin: D - c+ Kg1 & Qh7 exchange places wKh7,Nd2,e7,Pe6,f5/bKf6,Qg1 1.Ng8+! [1.Nd5+? Kxf5 2.e7 Qg6+-+] 1...Kxf5 2.e7 Qg6+ 3.Kh8 Ke6 4. Nf3! [4.Ne4? Kf7!-+] 4...Qh5+ 5.Kg7 Qg4+ 6.Kh7! [6.Kh8? Qh3+! 7.Kg7 Qg3+! 8. Kf8 Qxf3+-+] 6...Qh5+ 7.Kg7 Qf7+ 8. Kh8 Qg6 9.Ng5+ Qxg5 10.e8Q+!= 0000000000000000000 Twin: E - d+ Ne7 to e5 wKh7,Nd2,e5,Pe6,f5/bKf6,Qg1 1.Ne4+ Kxf5 [1...Kxe5 2.e7 Qa7 3. f6 Qa8! 4. Kg7!=] 2.e7 Qa7 3.Nc6! [3.Nd6+? Ke6! (3...Kxe5? 4.Nf7+ Kf6 5.e8Q=) 4. Ng6 Kxd6-+] 3...Qd7 4.Ng3+! [4.Nd6+? Ke6 5.Nf7! Kf6! 6.Nfe5 Qc8!!-+ ZZ] 4... Kg5 [4...Ke6 5.Nh5 (5.Ne4) 5...Qxc6 6.e8Q+! Qxe8 7.Ng7+=] 5.Ne4+ Kf5 6.Ng3+ Ke6 7. Nh5 Qxc6 8.e8Q+! Qxe8 9.Ng7+= 000000000000000000000 Twin: F - e+ Pe6 to g6 wKh7,Nd2,e5,Pf5,g6/bKf6,Qg1 1.Ndf3! [1.Nd7+? Kxf5 2.g7 Qh2+! 3.Kg8 Qxd2 4.Kh7 Qxd7 5.Kh8 Qd4-+; 1. Ne4+? Kxf5!-+ (1...Kxe5? 2.g7! Qh1+ 3.Kg6! Qxe4 4.g8Q=) ] 1...Qh1+ 2.Kg8 Qh5 3. Nd7+ [3.g7? Qxf5! 4.Kh8 Qh5+ 5.Kg8 Qh3 6. Kf8 Qc8#] 3...Kxf5 4.Nfe5! [4.Nde5? Kf6! 5.Nd7+ Kxg6-+ (5...Ke7? 6.Nfe5! Ke6 7. Kg7 main) ] 4...Ke6 5.Kg7! [5.g7? Qh1-+] 5...Qh4 [5...Ke7 6.Kg8 Ke6 7.Kg7 positional draw] 6.Kg8! Qh6! 7.Nf6!! double sacrifice 7...Kxe5 [7...Kxf6 8. Ng4+=] 8.Ng4+=} 1/2-1/2 [Event "1.hm. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw"] [Site "?"] [Date "2019.09.03"] [Round "?"] [White "Andrzej Jasik"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "3b4/4p3/2P2k2/1n1K4/8/8/8/4B3 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "2019.??.??"] 1. c7 $1 Nxc7+ (1... Bxc7 2. Kc6 $11) 2. Kc6 Ke6 (2... e5 3. Bh4+ Kf5 4. Bxd8 $11) 3. Ba5 {zz} Kf7 4. Kd7 Ne6 5. Bb4 $1 {zz} Nd4 $1 6. Ba3 $1 (6. Bc5 $2 e5 7. Kxd8 Ne6+ 8. Kd7 Nxc5+ $19) (6. Kxd8 $2 Nc6+ 7. Kd7 Nxb4 $19) 6... Ne6 (6... Nc2 7. Bc5 $1 $11) 7. Bb4 Bb6 8. Bxe7 $11 1/2-1/2 [Event "2.hm.UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw"] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Valery Kalashnikov"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "2B5/R7/N1kq4/8/8/4K2p/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "2018.??.??"] 1. Rc7+ $1 (1. Bxh3 $2 Qg3+ 2. Ke4 Qxh3 3. Nb8+ Kb6 4. Rd7 Qg4+ 5. Kd5 Qg8+ $19 ) 1... Kb6 2. Rb7+ $1 Ka5 $1 3. Bxh3 Qh6+ (3... Qe5+ 4. Kf2 $1 Qd4+ 5. Kg3 Qe5+ 6. Kf2 Qh2+ 7. Bg2 $11) (3... Qe5+ 4. Kf2 $1 Qf4+ 5. Kg1 Qg3+ 6. Bg2 $11) 4. Kd4 $1 Qf6+ (4... Qd6+ 5. Ke3 {positional draw}) (4... Qf4+ 5. Kc5 Qe5+ 6. Kc6 Qc3+ 7. Nc5 $11) 5. Ke3 Qc3+ (5... Qh6+ 6. Kd4 {positional draw}) 6. Kf4 $1 Qxh3 7. Nc5 $1 Qc8 8. Rf7 Qxc5 9. Rf5 $11 {pin} 1/2-1/2 [Event "3.hm.UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.12.05"] [Round "?"] [White "Amatzia Avni"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/7k/1p2R3/8/1r2p3/8/2p1K3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"] [EventDate "2019.??.??"] {[#]} 1. Rc6 $1 {Three pawns down, white succeeds to save a draw.} (1. Kd2 $2 Rc4 $19) 1... Rb2 ({If black gives a pawn to activate his king, by} 1... c1=Q 2. Rxc1 Kg6 {then} 3. Rf1 $1 {cuts off the BK on the f-file.} Rb3 (3... Kg5 4. Ke3 $11) 4. Rf4 $11) 2. Kd2 b5 (2... Rb5 $6 3. Rxc2 Kg6 4. Ke3 Kf5 5. Rf2+ $1 Ke5 6. Rb2 $1 Rxb2 $11 {stalemate}) 3. Re6 $1 {Switch-back. The c-pawn is temporarily taken care off, so white switches his rook to attack the e-pawn.} b4 (3... Rb4 4. Kxc2 Kg7 5. Kc3 Rc4+ (5... Kf7 6. Rc6 Ra4 7. Rc5 $11) 6. Kd2 $1 (6. Kb3 $2 Kf7 7. Re5 Kf6 8. Rxb5 Rc8 $19 { and white loses, as his own king is cut-off.}) 6... Kf7 7. Re5 b4 8. Ke3 $11) 4. Kc1 Ra2 5. Rb6 $1 {yet another change - the rook now pursues the b-pawn.} b3 ({the natural} 5... e3 {puts WK in a stalemate position, so} 6. Rh6+ { (Rb7+) with perpetual check or stalemate=.}) 6. Rxb3 Kg6 7. Rb5 $1 $11 { cuts off the BK, this time on the fifth rank; an echo of the move 3. Rf1! in the variation 1...c1Q. 1/2 Themes: Change of targets (various black pawns); Change of cutting-off (file vs. rank); Stalemate; Switch-back.} 1/2-1/2 [Event "com. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw"] [Site "?"] [Date "2019.09.03"] [Round "?"] [White "Andrzej Jasik"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "4R3/8/8/2N2k2/8/2K3Pn/7p/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "2019.??.??"] 1. g4+ $1 (1. Re1 $2 Ng1 2. g4+ Kf4 $1 3. Nd3+ Kg3 4. Re3+ Kg2 5. Re5 h1=Q 6. Rh5 Nh3 7. Nf4+ Kf2 $1 8. Nxh3+ Kg3 $1 $19) (1. Rf8+ Kg6 $1 2. Rf1 Ng1 $19) 1... Kxg4 (1... Kg6 2. Re1 Ng1 3. Re6+ Kg7 4. Re7+ Kg8 5. Re8+ $11) (1... Kf4 2. Nd3+ Kg3 3. Re3+ Kh4 4. Re1 $11) 2. Re1 Ng1 3. Ne4 $1 (3. Nd3 $2 Kg3 4. Re3+ Kg2 5. Nf4+ Kf2 $19) 3... Kf3 4. Kd3 $1 Kg2 (4... h1=Q 5. Rf1+ Kg2 6. Rf2+ Kh3 7. Rf6 $11) 5. Re3 $1 h1=Q 6. Rg3+ Kh2 (6... Kf1 $1 7. Nd2+ Ke1 (7... Kf2 8. Ne4+ Ke1 9. Re3+ Kf1 10. Ng3+ $11) 8. Rxg1+ $1 Qxg1 9. Nf3+ $11) 7. Ke3 Nh3 8. Rxh3+ Kxh3 9. Nf2+ $11 1/2-1/2 [Event "com. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw"] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Daniel Keith"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/2p5/3p2pP/1P6/6k1/3K4 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Ke2 $1 c4 $1 (1... g3 2. h5 d3+ 3. Kxd3 Kf3 4. h6 g2 5. h7 g1=Q 6. h8=Q Qd1+ 7. Kc4 $1 $11) 2. bxc4 g3 $1 3. h5 $1 (3. c5 $2 d3+ 4. Kxd3 (4. Kd2 Kf3 5. c6 g2 6. c7 g1=Q 7. c8=Q Qe3+) 4... Kf3 $1 5. c6 g2 6. c7 g1=Q 7. c8=Q Qd1+ 8. Kc3 Qc1+ $19) 3... d3+ $1 4. Kd2 $1 (4. Kxd3 $2 Kf3 $1 5. h6 g2 6. h7 g1=Q 7. h8=Q Qd1+ 8. Kc3 Qa1+ $19) 4... Kf3 5. h6 g2 6. h7 g1=Q 7. h8=Q Qe3+ 8. Kc3 d2+ 9. Kb2 $1 (9. Kc2 $2 Qd3+ $1 10. Kxd3 d1=Q+ 11. Kc3 Qa1+ $19) 9... d1=Q 10. Qh5+ $11 1/2-1/2 [Event "com. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.10.03"] [Round "?"] [White "Mihail Croitor"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/1K6/5P2/1P6/1k6/5n2/3r1B2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "16"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Be3 $1 (1. f7 $2 Rd7+ 2. Ka6 Rxf7 3. b6 Ne5 4. b7 Nd7 5. Bg1 Rf1 $1 $19) 1... Rd6 (1... Rd7+ 2. Kc8 Rh7 3. b6 Kb5 4. b7 Kc6 5. b8=N+ $11) (1... Rd5 2. b6 Kb5 3. Kc7 $11) 2. f7 Rd7+ (2... Rf6 3. b6 Rxf7+ 4. Ka6 Ne5 5. b7 Nd7 6. Ka7 Rf8 7. Bb6 Kb5 8. Bc7 $11) 3. Ka6 Rxf7 4. b6 Ne5 5. b7 Rf8 (5... Rf6+ 6. Ka7 Nc6+ 7. Kb6 $1 Nb8+ 8. Ka7 Rf8 9. Bf4 Nc6+ 10. Kb6 $11) 6. Kb6 Nd7+ 7. Kc7 Nb8 8. Bc5+ $1 Kxc5 $11 {stalemate} 1/2-1/2 [Event "Sp.c. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.10.??"] [Round "?"] [White "Michael Pasman"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/1B5R/1K1n4/6b1/k7/2p5/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Rh1 $1 ({Try :} 1. Bc5+ $2 Kb3 $1 2. Rh1 Nc3+ 3. Ka5 Nd1 $19) (1. Rc6 $2 Bd7 $19) 1... Nc3+ $1 (1... Bd1 2. Rh3+ Kb2 3. Rh2 $11) 2. Kc4 $1 {Just to this square - where black knight will take on e3 with check... And also after moving the King to other squares white is lost} (2. Ka5 $2 Nd1 $19) 2... Nd1 3. Be3 $1 Nxe3+ 4. Kc3 $1 Bd1 {[#] And now...} 5. Rxd1 $3 {Of course is lost} (5. Kd2 $2 Kb2 $19) 5... cxd1=B (5... cxd1=R $11 {Stalemate}) (5... cxd1=Q $11 { Stalemate}) (5... cxd1=N+ $11) 6. Kd2 $11 Kb3 7. Kxe3 $11 1/2-1/2 [Event "Sp.c. UAPA 10th sec A.2 (tt) Draw "] [Site "?"] [Date "2019.12.23"] [Round "?"] [White "Manuel Vargas"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/6b1/1k2B3/1pp4P/8/3K4/8 w - - 0 1"] [PlyCount "11"] [EventDate "2019.12.21"] 1. h5 $1 (1. Ke3 $2 c3 2. Kd4 Ka4 3. Bf4 Ka3 4. Bc1+ Kb3 5. Kc5 Ka4 6. Kc4 Bh5 7. Kd4 Kb3 8. Kc5 Ka4 9. Kc4 Bg6 10. Be3 Bf7+ 11. Kd4 Ka3 12. Bc1+ Ka2 13. Kd3 Kb1 $19) 1... Bh7 (1... Bxh5 2. Kc2 Ka4 3. Kb2 $11) 2. Ke3 $1 c3 3. Kd4 $1 Ka4 4. Bf4 $1 Ka3 5. Bc1+ $1 Kb3 6. Kc5 $1 $11 1/2-1/2 [Event "?"] [Site "?"] [Date "2019.05.08"] [Round "?"] [White "?"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/4k3/8/8/4K3/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] [SourceDate "2019.05.08"] * [Event "?"] [Site "?"] [Date "2019.11.22"] [Round "?"] [White "SECTION THEME FREE"] [Black " STUDIES WIN"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/3k4/8/8/3K4/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] * [Event "1.p UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win "] [Site "ACER-PC"] [Date "2019.09.27"] [Round "?"] [White "Peter S. Krug"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "B2n4/8/1K6/8/7N/6PP/4k2p/8 w - - 0 1"] [PlyCount "35"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Nf3 $1 h1=Q 2. Nd4+ Kd3 3. Bxh1 Kxd4 4. Kc7 Nf7 5. Kd7 Ke5 6. Ba8 { ! Switchback} (6. Ke7 $2 Nh6 7. Kf8 Nf5 8. g4 Ng3 9. Bg2 Kf4 10. Kf7 (10. Kg7 Kg5 $11) 10... Kg5 11. Kg7 Ne2 $1 $11) (6. Bc6 $2 Nd6 7. g4 Nf5 8. gxf5 (8. Ke8 Nd4 $11) 8... Kxf5 9. Ke7 Kg6 10. Be4+ Kg7 $11) 6... Nd6 (6... Ng5 7. h4 $18) ( 6... Nh6 7. Ke8 Kf6 8. Be4 $18) 7. g4 Nf5 8. Ke8 $1 (8. gxf5 $2 Kxf5 9. Ke7 Kg6 $1 $11) 8... Nh4 9. Kf7 {/e7} Kf4 10. Kf6 Kg3 11. Kg5 Kxh3 12. Be4 $1 (12. Kh5 $2 Ng6 $11) 12... Kg3 13. Kh5 Kh3 14. g5 Kg3 15. Bc6 {/b7} Kh3 16. Bb5 Kg3 17. Bf1 {ZZ} Nf5 18. g6 $18 1-0 [Event "2.p UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win "] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Miloje Ilic & Branislav, Djurasevic"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/p7/1p5b/PPp5/2P3pk/2B4p/6PP/3K4 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "2019.??.??"] 1. g3+ Kg5 (1... Kh5 2. axb6 $1 (2. a6 $2 Bf4 $1 {Thematic move by black.} 3. Be1 Be5 $11) (2. Be5 $2 bxa5 $1 3. Bb8 a4 4. Kc2 Be3 $11) 2... axb6 3. Be5 $1 Kg6 4. Bc7 Kf5 5. Ke2 $1 (5. Bxb6 $2 Bf4 $1 $11) 5... Ke6 6. Bxb6 Bf4 7. Kf2 Bd6 8. Ba5 Be5 9. Bd2 Kd7 10. Bf4 Bd4+ 11. Ke2 Bg1 12. Be3 $1 Bxh2 13. Bf2 $18 (13. Kf2 $18)) 2. a6 $1 (2. axb6 $2 axb6 3. Be5 Kf5 $1 4. Bc7 Ke4 5. Ke2 (5. Bxb6 Bf4 $1 $11) 5... Kd4 $11) (2. Bd2+ $2 Kg6 3. Bxh6 Kxh6 $11) 2... Kf5 3. Ba5 $1 {Thematic move by white.} Bf4 $1 {Thematic move, also.} 4. Bxb6 Bxg3 5. Bxc5 $1 (5. Bxa7 $2 Bd6 $1 6. b6 g3 $19) 5... Bxh2 (5... Bc7 6. Bf2 $1 (6. b6 $2 Bxb6 7. Bxb6 g3 8. Bg1 Ke4 $1 9. Ke2 gxh2 $1 10. Bxh2 Kd4 $11) 6... g3 $5 ( 6... Ke6 7. b6 Bxb6 8. Bxb6 g3 9. Bg1 $1 $18) 7. Bxg3 Bxg3 8. b6 $1 Bf2 9. b7 Bg3 10. hxg3 h2 11. b8=Q h1=Q+ 12. Kd2 $18) (5... Bb8 6. Bf2 $1 Ke6 7. c5 $1 Kd5 8. b6 $1 Kc6 9. Bg3 Kxc5 10. Bxb8 Kxb6 11. Ke2 $18) 6. b6 $1 (6. Bxa7 $2 Bd6 $3 (6... Bc7 $2 7. Bg1 Bb6 8. Bh2 Ke4 9. Kc2 $1 Kf3 10. Bc7 h2 11. Bxh2 g3 12. Bxg3 Kxg3 13. Kb3 Kf4 14. Kb4 $18) 7. Bg1 Bc5 8. Bh2 Ke4 $1 9. Kc2 Kf3 ( 9... Kd4 $2 10. Kb3 $18) 10. Bd6 h2 11. Bxh2 g3 12. Bxg3 Kxg3 13. Kb3 $1 Kf4 $1 14. Ka4 Ke5 15. Ka5 Kd6 16. b6 Kc6 $1 17. a7 Bxb6+ (17... Kb7 $2 18. Kb5 Bxb6 19. a8=Q+ $18) 18. Ka6 Bxa7 {study in study}) 6... Bb8 7. Bd6 $1 (7. bxa7 $2 Bxa7 $11) 7... g3 8. Bxg3 h2 9. Bxh2 $18 {Highlights of the study are a natural position and both white (Ba5) and black (Bf4) moves directed to ruin the pawns chains.} 1-0 [Event "1.hm. UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win "] [Site "?"] [Date "2018.??.??"] [Round "?"] [White "Michal Hlinka & Luboš Kekely"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/5p2/8/n2R2K1/2P1P3/r2Ppk2/N3R3/1b6 w - - 0 1"] [PlyCount "13"] [EventDate "2018.??.??"] 1. Nc1 (1. Re1 $2 f6+ 2. Kxf6 Bxd3 3. Nc1 Bxc4 4. Rf5+ Kxe4 $11) 1... f6+ (1... Nxc4 2. Rf5+ Kg3 3. dxc4 $19) 2. Kxf6 (2. Kg6 $2 Bxd3 3. Rf5+ Kxe4 4. Rh2 e2 5. Nxe2 Nxc4 6. Kxf6 Ke3 7. Rff2 Ra2 $11) 2... Bxd3 3. Rf5+ $1 (3. Rh2 $2 Bxe4 $1 4. Rh3+ Kf2 5. Re5 Bf3 6. Rf5 e2 7. Rh2+ Kg3 8. Rxe2 Nxc4 $1 9. Ra2 Rxa2 $11) 3... Kxe4 4. Re5+ (4. Rh2 $2 Kd4 5. Rd5+ Kxc4 6. Rd8 e2 7. Nxe2 Bxe2 $11) 4... Kd4 (4... Kf4 5. R2xe3 $18) 5. R2xe3 (5. Nxd3 $2 Nxc4 $1 $11) 5... Nxc4 (5... Nc6 6. Rxd3+ Rxd3 7. Rd5+ $18) 6. Rxd3+ $1 (6. Ne2+ $2 Bxe2 7. R5e4+ Kd5 $11) 6... Rxd3 7. Ne2# { ideal central mate with 2 active blockings. All pieces in final position moved. } 1-0 [Event "2.hm.UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win"] [Site "?"] [Date "2019.09.02"] [Round "?"] [White "Pavel Arestov"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1R6/8/P1N3k1/6B1/8/q5P1/2n1K3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "2019.??.??"] 1. a7 Nd4+ (1... Qa6+ 2. Kd2 $18) 2. Nxd4 (2. Kd2 $2 Nf3+ 3. Kc2 Nd4+ $1 4. Nxd4 Qxa7 5. Rg8+ Kh5 $11 {h7/f7 pos. X with wKc2.}) 2... Qxa7 3. Rg8+ (3. Nc6 $2 Qa6+ $11) (3. Bf4 $2 Qxd4 $11) 3... Kh5 $1 (3... Kf7 {/h7} 4. Rd8 $18) 4. g4+ $1 (4. Rd8 $2 Kxg5 $11) 4... Kxg4 5. Be3+ $1 {white battery R+B} Kh3 (5... Kh5 6. Rg5+ Kh6 7. Ra5+ $18 {white battery B + R}) 6. Rh8+ {with two lines : A) } Kg4 (6... Kg2 7. Rh2+ $1 (7. Rg8+ $2 Kh3 8. Rh8+ Kg2 {loos of time}) 7... Kxh2 8. Nf3+ {white battery N+B} Kg3 9. Bxa7 $18) 7. Rh4+ $1 (7. Rg8+ $2 Kh3 8. Rh8+ Kg4 {loos of time}) 7... Kxh4 8. Nf3+ {white battery N+B} (8. Nf5+ $2 Kg4 9. Nh6+ Kh5 $11) 8... Kg3 9. Bxa7 $18 1-0 [Event "3.hm. UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win "] [Site "?"] [Date "2019.10.21"] [Round "?"] [White "Pavel Arestov & Petr, Kiryakov"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1k1p4/4P3/rP3p1P/4P1P1/1K6/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "21"] [EventDate "2019.??.??"] 1. e7 $1 (1. exf5 $2 dxe6 2. h6 exf5 3. h7 Ra8 4. g5 f4 $1 5. g6 f3 6. g7 f2 7. g8=Q Rxg8 $1 $11) (1. exd7 $2 Kc7 2. Kb4 Ra8 $11) 1... Rxb5+ (1... Ra8 2. exf5 $18) 2. Kc3 $3 ({Try :} 2. Kc4 $2 Re5 3. exf5 Rxe7 {pos. X with wKc4} 4. g5 Rh7 $1 (4... Rf7 $2 5. f6 Kc6 6. Kd3 $18 {see solution}) 5. h6 (5. g6 Rxh5 6. g7 Rg5 $1 (6... Rxf5 $2 7. g8=Q Rf6 8. Qd8 $1 $18) 7. f6 Kc7 $1 8. Kd4 Rf5 (8... Rg6 $2 9. Ke5 $18) 9. g8=Q Rxf6 $11) 5... Kc6 6. g6 Rxh6 7. g7 Rh4+ 8. Kd3 Rg4 9. f6 Kc7 $3 10. Ke3 Rg6 $1 11. Ke4 Rxf6 $11) 2... Re5 3. exf5 Rxe7 4. g5 Rf7 $1 (4... Rh7 5. h6 $1 Kc7 6. g6 Rxh6 7. g7 Rf6 8. g8=Q $18) (4... Re5 5. h6 $1 Rxf5 6. h7 Rxg5 7. h8=Q Rg6 8. Qd8 $18) 5. f6 $1 Kc6 6. Kd3 $1 (6. Kd4 $2 Kd6 $1 7. g6 Rxf6 8. g7 Rf4+ 9. Ke3 Rg4 10. h6 Kc7 $3 11. h7 Rxg7 12. h8=Q Rg6 { /e7= theoretical draw}) 6... Kd6 $1 (6... Kd5 7. g6 Rxf6 8. g7 Rf3+ 9. Ke2 Rg3 10. h6 $18) 7. g6 Rxf6 (7... Ke6 8. g7 $1 (8. gxf7 $2 Kxf7 $11) 8... Rxg7 9. fxg7 Kf7 10. h6 $18) 8. g7 Rf3+ 9. Ke4 Rg3 10. h6 Kc7 $1 { Play for theoretical draw} (10... Ke6 11. h7 Rxg7 12. h8=Q $18) 11. Kf5 $1 $18 (11. h7 $2 Rxg7 12. h8=Q Rg6 {/e7=}) 1-0 [Event "4.hm. UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win"] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Michal Hlinka & Luboš Kekely"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "5q2/P3p3/P1P4R/1k6/1PN3B1/K5b1/6b1/8 w - - 0 1"] [PlyCount "13"] [EventDate "2019.??.??"] 1. a8=Q $1 (1. c7 $2 Bxc7 2. Be2 Qxh6 3. Nd6+ Kc6 4. a8=Q+ Kxd6 5. Qxg2 Qc1+ $11) 1... Qxa8 2. c7 (2. Be2 $2 Bf3 3. Bxf3 Kxc4 4. Be2+ Kd4 $19) 2... Bxc7 ( 2... e6 3. Rh5+ Bd5 4. c8=Q Qxc8 5. Rxd5+ Kxa6 (5... exd5 6. Bxc8 $18) 6. Ra5+ Kb7 7. Bf3+ $18) 3. Be2 {to battery} e6 $1 (3... Bd6 4. Nxd6+ Kc6 5. Nb5+ $1 Kd7 6. Bg4+ e6 7. Rxe6 $18) (3... Bc6 4. Ne3+ Kb6 5. Nd5+ Ka7 6. Nxc7 $18 { cause black has not Qh8}) 4. Rxe6 Bc6 5. Rxc6 $1 (5. Ne5+ $2 Kb6 6. Nxc6 Qxc6 7. Rxc6+ Kxc6 8. b5+ Kb6 $11) (5. Ne3+ $2 Kb6 6. Nd5+ Ka7 7. Nxc7 Qh8 8. Rxc6 Qa1+ $11) 5... Qxc6 (5... Kxc6 6. Bf3+ $18) 6. Nd6+ {from battery} Kb6 7. Nc8# {model mate with 2 active self-blocks.} 1-0 [Event "1.com. UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win "] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "János Mikitovics"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1r6/3Pn2K/1kPP2P1/7p/q7/1Pn4B/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "29"] [EventDate "2019.??.??"] 1. c7 $1 Rh8+ $1 (1... Qa8 2. cxb8=Q+ Qxb8 3. dxe7 $18) 2. Kxh8 Nxg6+ (2... Qf4 3. Kh7 (3. c8=N+ $2 Kc5 $11) (3. dxe7 $2 Qh6+ 4. Kg8 Qxg6+ $11) 3... Qxd6 4. c8=N+ $18) (2... Qd4+ 3. g7 $1 Qxd6 4. c8=N+ $18) 3. Kh7 $1 Qe4 $1 (3... Nf8+ 4. Kg8 $1 Qxb3+ 5. Kxf8 Nb5 6. d8=Q $1 (6. c8=Q $2 Qf3+ 7. Kg7 Qg3+ 8. Kh7 Qd3+ 9. Kh8 Qd4+ $1 10. Kg8 Qd5+ $11) 6... Qf3+ 7. Ke7 $3 (7. Ke8 $2 Qe3+ 8. Kd7 Qxh3+) 7... Qe3+ 8. Be6 $1 $18) (3... Qf4 4. d8=Q $1 $18 (4. c8=Q $2 Nf8+ $11)) 4. d8=Q $1 (4. c8=Q $2 {Ng+ =}) 4... Ne7+ $1 5. Kg7 $1 (5. Kh8 $2 Qd4+ 6. Kh7 Qe4+ 7. Kg7 {loss of time}) 5... Qg6+ 6. Kf8 Nc8 $1 (6... Qg8+ 7. Kxe7 Nd5+ 8. Kd7 Qf7+ 9. Kc8 Ka7 10. Qh8 $3 Qf4 11. Qa1+ $18 (11. Kd7 $2 Nb6+ 12. Ke7 Qh4+ 13. Kf7 Qxh3 $11)) 7. Bxc8 $3 (7. d7 $2 Qh6+ 8. Kg8 Qg6+ 9. Kh8 Qh6+ 10. Kg8 Qg6+ {pp. check}) 7... Ne4 $1 (7... Nb5 8. Be6 $18) 8. Be6 $3 (8. Bh3 $2 Qxd6+ $1 $11 (8... Qh6+ $2 9. Kf7 Qh7+ 10. Ke6 $1 $18)) 8... Qh6+ 9. Kf7 $1 (9. Ke7 $2 Qf6+ $1 (9... Qg7+ 10. Ke8 Qg6+ (10... Nf6+ 11. Qxf6 Qxf6 12. c8=Q $18) 11. Bf7 $18 {main}) 10. Kd7 Nc5+ 11. Ke8 Qxe6+ $11) 9... Qh7+ (9... Ng5+ 10. Qxg5 Qxg5 11. c8=Q $18) 10. Ke8 $1 (10. Kf8 $2 Qh6+ 11. Kf7 {loss of time}) 10... Qg6+ 11. Bf7 $1 (11. Kf8 $2 Qh6+ 12. Kf7 {loss of time}) (11. Ke7 $2 Qf6+ ( 11... Qg7+ $2 12. Ke8 Nf6+ 13. Qxf6 Qxf6 14. c8=Q $18) 12. Kd7 Nc5+ 13. Ke8 Qxe6+ $11) 11... Nxd6+ 12. Qxd6+ $1 (12. Kd7 $2 Qxf7+ $11 (12... Nxf7 $2 13. Qb8+ $3 $18)) 12... Qxd6 13. c8=N+ $3 (13. c8=Q $2 Qe5+ {/h4=}) 13... Kc6 14. Nxd6 Kxd6 15. Bxh5 $18 (15. Bg6 $2 h4 $11) 1-0 [Event "2.com.UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win "] [Site "?"] [Date "2019.09.22"] [Round "?"] [White "Peter Krug"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "k7/7R/3q4/P3nB2/1N6/8/PP6/6K1 w - - 0 1"] [PlyCount "33"] [EventDate "2019.??.??"] [TimeControl "300"] 1. Be4+ $1 Kb8 2. Rh8+ Kc7 3. Nd5+ Kb7 (3... Kc6 4. b4 Kb5 5. Rc8 Ka4 6. Rc3 $18) (3... Kd7 4. Nb6+ Ke6 5. Rh6+ $18) 4. Rh7+ $1 (4. b4 $2 Nc6 5. a4 Qe5 6. a6+ Ka7 7. Rh7+ Kb8 8. Rb7+ Kc8 9. Nb6+ Kd8 10. Rd7+ Ke8 11. Bxc6 Qe3+ $11) 4... Kb8 (4... Kc6 5. a6 $1 Qc5+ 6. Kg2 Qd4 7. Nc3+ Kc5 8. a7 Qd2+ 9. Kf1 Ng4 10. Rc7+ Kd6 11. Rc6+ Ke7 (11... Ke5 12. Rc5+ Kf6 (12... Kf4 13. Ne2+ $18) 13. Rf5+ Ke6 14. Nd5 Qc1+ 15. Kg2 Qxb2+ 16. Kg3 Qa3+ 17. Kxg4 Qxa7 18. Nf4+ $18) 12. Nd5+ Kf7 13. Rc7+ Ke6 14. Re7+ Kd6 15. Rf7 Nh2+ 16. Kg1 Qe1+ 17. Kxh2 Qh4+ 18. Kg1 Qe1+ 19. Rf1 Qg3+ 20. Bg2 $18) (4... Ka6 5. b4 Kb5 6. a6 Kxa6 (6... Ng4 7. Kg2 Qe5 8. Re7 Qh2+ 9. Kf3 Ne5+ 10. Rxe5 Qxe5 11. a7 Qh5+ 12. Ke3 $18) 7. a4 Nd7 8. Kf2 $18) 5. a6 Qxa6 6. Rh8+ Ka7 7. Ra8+ Kxa8 8. Nc7+ {/b4} Ka7 9. Nxa6 Kxa6 10. Bg2 $1 (10. Kf2 $2 Ka5 11. Ke2 Nc4 12. b3 Nd6 $1 $11) 10... Ka5 11. Bf1 Nd7 12. Be2 $1 (12. Kf2 $2 Nb6 $1 13. Ke3 Na4 $1 $11) 12... Kb4 (12... Nb6 13. a3 Ka4 14. Bd1+ $18) 13. Bd1 Ne5 (13... Kc4 14. Kf2 {/f1} Kd3 15. Ke1 $1 $11) 14. a3+ Kb5 15. Kg2 $1 (15. Kf1 $2 Kc4 16. Ke2 Nd3 17. b3+ (17. Bb3+ Kd4 $11) 17... Kc3 $11) 15... Kc4 {reziproker Zugzwang} 16. Kf1 Nd3 (16... Kd3 17. Ke1 $1 $18) 17. Be2 $18 1-0 [Event "3.com. UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win"] [Site "?"] [Date "2019.09.03"] [Round "?"] [White "Andrzej Jasik"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "k3K3/r4P2/1n1P4/p3R3/8/r7/P7/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"] [EventDate "2019.??.??"] [TimeControl "300"] 1. f8=Q Rc3 2. Qf5 Rc8+ 3. Qxc8+ Nxc8 4. d7 Nd6+ 5. Ke7 Nc8+ (5... Nc4 6. Re6 Rc7 7. Ke8 Rxd7 8. Kxd7 $18) 6. Ke6 Ra6+ 7. Kf7 (7. Kf5 $2 Nd6+ $11) 7... Nd6+ (7... Ra7 8. Rxa5 $1 Nd6+ 9. Ke7 Nb7 10. Rb5 $1 {zz} Rxa2 11. Rxb7 $18) 8. Ke7 Nb7 9. Rb5 $1 Ra7 10. a4 $1 {zz} (10. a3 $2 a4 $1 {zz} 11. Rb6 Nc5 $11) 10... Ra6 11. Rxb7 $1 Kxb7 12. d8=Q $18 1-0 [Event "4.com. UAPA 10th Ty Sec.B.1.Win "] [Site "?"] [Date "2019.10.31"] [Round "?"] [White "Amatzia Avni"] [Black "?"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/3R4/2r4p/6kP/5pb1/5B2/8/K7 w - - 0 1"] [PlyCount "27"] [EventDate "2019.??.??"] {[#]} 1. Rg7+ (1. Bxc6 $2 Bxd7 $11) (1. Rd5+ $4 Kh4 $19) 1... Rg6 $3 (1... Kf6 $2 2. Rg6+) 2. Rxg6+ (2. hxg6 $2 Bxf3 $11) 2... Kxh5 3. Be4 (3. Rxg4 $2 $11 { stalemate}) 3... f3 {the move contains a concrete threat: 4...Bf5!} 4. Bb1 $3 { a remarkable winning move} (4. Rf6 Kg5 {tempo} 5. Rf8 h5 6. Kb2 h4 7. Kc3 h3 $11) (4. Rg8 Kh4 $11 {as the h-pawn is no longer under attack}) 4... Bh3 (4... Bf5 5. Rf6 Bxb1 6. Kxb1 {the point: the WB is defended by WK. In the resulting position the King arrives in time to eliminate the black pawns}) 5. Rf6 Kg4 6. Kb2 $1 {precise after the text white wins, e.g.} (6. Bf5+ $2 Kg5) (6. Be4 $2 Bg2 7. Rxh6 ({or} 7. Kb2 h5 8. Kc3 h4 9. Kd2 h3 $11) 7... Bf1 $1 8. Rf6 Be2 $11 ) 6... Bg2 7. Kc3 Kg3 8. Kd2 Kf2 9. Rxh6 Kg1 10. Be4 f2 11. Bxg2 Kxg2 12. Rg6+ Kf3 13. Rf6+ Kg2 14. Ke2 $18 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "2019.05.08"] [Round "?"] [White "?"] [Black "?"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/4k3/8/8/4K3/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] [SourceDate "2019.07.22"] * [Event "?"] [Site "?"] [Date "2019.11.22"] [Round "?"] [White "SECTION THEME FREE"] [Black "STUDIES DRAW"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/3k4/8/8/3K4/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "0"] [EventDate "2018.??.??"] * [Event "Prize UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.11.??"] [Round "?"] [White "Michael Pasman"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "2B5/1P2r3/6P1/8/4Pb2/1k3P2/8/4K3 w - - 0 1"] [PlyCount "27"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Kf2 $1 (1. Ke2 $2 Kc3 $19) (1. Kf1 $2 Kc3 $19) ({Try :} 1. e5 $2 Rxe5+ $1 2. Kf2 Rg5 $1 $19 (2... Re7 $2 3. Kg2 $1 Rg7 4. Be6+ Kb4 5. Bf7 $11 {Black rook d and it is known drawn endgame also after black captues b and f pawns, but in this case it is even simpler, because black has no time to capture f-pawn})) 1... Kc3 $1 {Black king must go out from a2-g8 diagonal to threat Rg7 in case White king goes to g2. Now also black threats Rg7 to win important g6 pawn} ( 1... Kc4 $6 { is less good - Black king stays on a2-g8 diagonal so White can play even} 2. Kg2 {Because after} Rg7 {white can give check :} 3. Be6+ Kd3 {and after} 4. Bf7 {there is draw standing where white can give up 3 pawns - b,e,f and stay with Bf7 ang g6 pawn, while Black rook is trapped on g7 - so even with rook ahead it is known drawn position}) (1... Kb4 2. e5 Bxe5 3. f4 Bxf4 4. Kf3 $11 { we receive similar standings as after Kc3 - see main line}) (1... Rg7 $2 {even} 2. Be6+ Kc3 3. Bf7 $11 { with known draw position with trapped rook on g7 as explained before}) 2. e5 $3 Bxe5 3. f4 $3 {Open a way for a king} Bxf4 4. Kf3 $1 Bc7 (4... Bd6 5. Kg4 $11 { The same}) 5. Kg4 $1 Kd4 6. Kf5 (6. Kg5 $2 Ke5) 6... Be5 $1 7. Kg4 $1 (7. Kg5 $2 Ke4 8. Bf5+ Kd5 9. Bc8 Kc6 10. Kf5 Kc7 11. Kg4 Bg7 ({or} 11... Kd8 12. Kg5 Ke8 13. Kf5 Kf8 14. Ke4 Kg7 15. Kf5 Bh2 16. Kg5 (16. Kg4 Kxg6 $19) 16... Re5+ 17. Kg4 Kxg6 $19) 12. Kf5 Re5+ 13. Kf4 Rb5 $19) 7... Ke4 8. Kg5 $1 {[#] White h as to keep this piece standings : Black Ke5,Be5 - White Kg5 and it is black's turn. Let's try to analyze the situation : White has no rook, but has 2 passed pawns. Black bishop has to stop b-pawn. Black rook stays on e7 to stop g-pawn. But when White king getting closer. White has all the time threat Kf6 and Black has to prevent it and so when the king is on g5 Black bishop must help the rook and keep the eye on f6-g7 squares. Current position is both side zugzwang. If it is White's turn to play he is losing. This is just sample line. The idea of Black is to transfer his king to e7. : 8. Bh3 Kd5 9. Bg2+ Kc5 (9... Ke6) 10. Be4 Re8 11. Bf3 Rb8 12. Kg4 Rf8 13. Be4 Kd6 14. Kg5 Kc7, .. etc. Black will regroup his pieces and win.} (8. Bf5+ $2 Kd5 9. Bc8 Kc6 10. Kf5 Kc7 $19) 8... Kd5 {Interesting idea to prevent Kf6:} (8... Bg3 $5 9. Bh3 $1 { White bishop moves, but still defends b7 pawn} (9. Kf6 $4 Bh4#) (9. Kg4 Bd6 10. Kg5 Ke5 $1 {is strongest and White in zugzwang}) 9... Be5 { black has nothing better} (9... Rxb7 10. Bg2+ $11) (9... Bd6 10. Kf6 $1 $11) ( 9... Kd4 10. Bc8 Ke4 (10... Be5) (10... Kd5 11. Kf6 Bh4+ 12. Kf5 Bg3 13. Kf6) 11. Bh3 Kd5 {just returns to main}) 10. Bc8 {reached the position again..}) ({ If the bishop moves to other place on the diagonal b8-h2 then White's Kf6 ! forcing draw immediately. Now White has no Kf6??movebecauseofmate!} 8... Bd6 9. Kf6 $1) (8... Bc7 9. Kf6 $1 $11) 9. Kf5 $1 (9. Bg4 $2 Kc6 10. Bf3+ Kc7 $19) 9... Kd4 10. Kg4 Kc5 $5 {Black didn't succeed to win in opposition battle till now, so he tries other way} 11. Kf5 $1 {after Black king successfuly reaches c7 square and Black wins. Now after 11. Kf5! bishop e5 is undefended by king and black can't fulfill his plan to play Kb6 or Kc6 because of even g7. So the Black king must go to d5 :} (11. Kg5 $2 Kc6 $19) 11... Kd5 {[#] Now seem s White is in zugzwang, Kg4 or Kg5 not possible. Also g7 because of simple Rxg7. But ...} 12. Be6+ $3 {2 Tries :} (12. Kg4 $2 Kc6 $1 13. Kf5 Kc7 $1 14. Kg5 Bg7 15. Kf5 Re5+ 16. Kg4 Rb5 $19 { and Black succeded in his plan to regroup his pieces and will win}) (12. Kg5 $2 Kc6 $1 13. Kf5 Kc7 $1 14. Kg5 Bg7 $19 {is the same as 12.Kg4}) 12... Kd4 (12... Rxe6 {is draw for example} 13. b8=Q Bxb8 14. g7 Re8 15. Kf6 $11) 13. Bc8 Kd5 ( 13... Rg7 14. Kg5 $1 $11) 14. Be6+ $1 $11 {Positional draw!} 1/2-1/2 [Event "1.hm. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.04.01"] [Round "?"] [White "Mikhail Croitor"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "k3q3/3p4/2n2K2/8/2b2Q2/8/3B2n1/1R6 w - - 0 1"] [PlyCount "26"] [EventDate "2020.??.??"] 1. Ra1+ $1 (1. Qxc4 $2 Qe7+ 2. Kf5 Nh4+ 3. Kf4 Qd6+ 4. Ke4 Qg6+ 5. Kd5 Qxb1 $19 ) 1... Kb7 2. Rb1+ Kc8 3. Qxc4 Qe5+ (3... Qh8+ 4. Kf7 Qh7+ 5. Kf6 Qxb1 6. Qg8+ Kb7 7. Qxg2 $11) (3... Qf8+ 4. Kg6 Qd6+ 5. Kf7 Qxd2 6. Qa6+ Kc7 7. Rb7+ Kd6 8. Qa3+ Ke5 9. Qc5+ Ke4 10. Ke8 $11) 4. Kg6 Nh4+ 5. Qxh4 $1 (5. Kh7 $2 Qf5+ 6. Kg7 Qxb1 7. Qxh4 Qb2+ 8. Qf6 Qxd2 $19) 5... Ne7+ $1 6. Kh7 Qf5+ 7. Kg7 Qg6+ 8. Kf8 Qg8+ 9. Kxe7 Qd8+ 10. Kd6 Qxh4 11. Rc1+ Kd8 (11... Kb7 12. Rb1+ Ka6 13. Ra1+ Kb5 14. Rb1+ Ka4 15. Rb4+ $11) 12. Bg5+ $1 Qxg5 13. Rc8+ Kxc8 {stalemate} 1/2-1/2 [Event "2.hm. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.11.14"] [Round "?"] [White "Leonid Topko"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "N3B3/8/7B/8/2p5/p3K3/p1Pp4/3k4 w - - 0 1"] [PlyCount "23"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Bg7 $1 (1. Bh5+ $2 Kxc2 2. Bg7 c3 $19) 1... c3 (1... Kc1 2. Bh5 $11) 2. Bxc3 Kxc2 3. Ba1 $3 (3. Be5 $2 d1=N+ $1 (3... d1=Q $2 4. Ba4+ Kb1 5. Bxd1 a1=Q 6. Bxa1 $11) 4. Kf3 Nc3 $1 (4... Nb2 $2 5. Ke2 a1=Q 6. Ba4+ Kb1 7. Bb3 $11) 5. Bg6+ Kb2 6. Nb6 a1=Q 7. Na4+ Kb3 $19) 3... d1=Q 4. Ba4+ Kb1 5. Bxd1 Kxa1 6. Kd2 $3 (6. Nb6 $2 Kb1 $1 $19) (6. Bb3 $2 {/b1} Kb2 7. Bxa2 Kxa2 8. Nb6 Kb3 $1 $19) 6... Kb1 (6... Kb2 7. Nb6 a1=Q 8. Na4+ Kb1 (8... Ka2 9. Nc3+ $11) 9. Bc2+ Ka2 10. Nc3+ Kb2 11. Na4+ $11) 7. Bc2+ $1 (7. Nb6 $2 a1=Q 8. Bc2+ Ka2 $19) 7... Kb2 8. Nb6 a1=Q 9. Na4+ Ka2 10. Nc3+ Kb2 11. Na4+ $1 (11. Nd1+ $2 Qxd1+ 12. Kxd1 a2 $19) 11... Ka2 12. Nc3+ $11 1/2-1/2 [Event "3.hm. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.01.22"] [Round "?"] [White "Jan Timman"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/2Pb3p/7k/b2Bp3/r4p1K/6B1/3nN1P1/4R3 w - - 0 1"] [PlyCount "31"] [EventDate "2018.??.??"] 1. Bc6 $1 (1. Rc1 $2 fxg3+ 2. Kxg3 Bc8 $19) 1... Be6 (1... Bc8 2. Bxa4 Nf3+ ( 2... Bxc7 3. Bxf4+ exf4 4. Nxf4 $11) 3. gxf3 Bb4 4. Bd7 $1 Bxd7 5. c8=N $1 (5. c8=Q $2 Be7#) 5... Bxc8 6. Bxf4+ exf4 7. Ng3 {/c3=}) 2. Bxa4 $1 (2. Bxf4+ $2 exf4 3. Nc3 (3. Nd4 Nf3+ 4. Nxf3 Bxe1+ 5. Nxe1 Ra1 $19) 3... Bc8 $1 $19) 2... Nf3+ $1 (2... Bxc7 $4 3. Bxf4+ exf4 4. Nxf4 $18) 3. gxf3 Bb4 $1 4. c8=N $1 (4. Bxf4+ $2 exf4 5. Nxf4 Bxe1#) 4... Bxc8 5. Bd7 $1 Bxd7 6. Bxf4+ exf4 7. Nc3 $1 ( 7. Ng3 $2 Bc3 8. Nf5+ Bxf5 (8... Kg6 $2 9. Ne7+ $11) 9. Re6+ Bg6 $1 10. Kg4 Bd2 $1 $19) ({or} 7. Nxf4 $2 Bxe1#) 7... Ba5 $1 (7... Bxc3 8. Re6+ $1 (8. Re5 $2 Kg6 $19) 8... Bxe6 $11 {stalemate}) 8. Re7 $1 Bd8 (8... Bf5 9. Nd5 $11 { similar to solution}) 9. Nd5 Bc8 $1 (9... Bc6 10. Kg4 $1 $11) 10. Nf6 $1 Kg6 ( 10... Bxe7 $11 {model stalemate with pinned knight}) 11. Nd5 Bb7 12. Kg4 $1 Bxd5 (12... Bxe7 13. Nxe7+ Kf6 14. Ng8+ Kf7 15. Nh6+ Kg6 16. Ng8 Kg7 17. Ne7 Kf7 18. Nf5 $11) 13. Ra7 $1 (13. Re5 $2 h5+ $1 14. Kxf4 Bc7 $19 {pin}) (13. Rd7 $2 Be6+ $1 $19 {fork}) 13... h5+ 14. Kxf4 h4 (14... Bg5+ 15. Kg3 $11) 15. Ra6+ $1 ({Try:} 15. Ra3 $2 Bg5+ $1 16. Ke5 Bc4 17. Ke4 (17. f4 Be7 18. Ra7 h3 19. Rxe7 h2 $19) 17... Bb5 18. f4 (18. Rc3 Bd7 19. f4 Bf6 $19) 18... Bc6+ 19. Ke3 Bf6 20. Ra6 Bb7 21. Ra7 Bh1 22. Ra5 Bd8 23. Ra1 Bb7 24. Rd1 Bb6+ 25. Ke2 Kf5 26. Rb1 Ba6+ $19) 15... Kh5 16. Ke3 $1 $11 {positional draw} 1/2-1/2 [Event "1.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.12.18"] [Round "?"] [White "Darko Hlebec"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/1n1q4/1Q1p4/n7/1K1P4/4Np2/3p4/k7 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Ka3 Nc4+ 2. Nxc4 Qa4+ 3. Kxa4 d1=Q+ 4. Qb3 Qxb3+ 5. Kxb3 Na5+ 6. Nxa5 f2 7. Ka3 {(short switchback)} Kb1 (7... f1=Q 8. Nb3+ Kb1 9. Nd2+ $11 {fork}) (7... d5 8. Nb3+ Kb1 9. Nd2+ Kc2 10. Nf1 $11) 8. Nc4 Kc2 9. Ne3+ $11 { (long switchback)} 1/2-1/2 [Event "2.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw"] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Michal Hlinka & Luboš Kekely"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "2q2b2/8/1Q6/2P3r1/1R6/k1r5/P2N2b1/N2K4 b - - 0 1"] [PlyCount "13"] [EventDate "2019.??.??"] 1... Bf3+ {open d-column and diagonal c1-h6} (1... Rc1+ 2. Kxc1 Rxc5+ 3. Nc4+ Rxc4+ 4. Rxc4 Qxc4+ 5. Nc2+ Ka4 6. Qa7+ Kb5 7. Qb8+ $11) 2. Nxf3 Rd3+ $1 { refutation to capture} 3. Kc1 $1 (3. Ke2 $2 Re3+ $1 4. Kd1 Rg1+ $1 5. Nxg1 Qd7+ 6. Qd6 Rd3+ 7. Ke2 Bxd6 $19) (3. Kc2 $2 Rxc5+ $1 4. Kxd3 Rc3+ 5. Kd2 Bxb4 6. Qa7+ Kb2 $19) 3... Rxc5+ 4. Qxc5 Bh6+ $1 (4... Bxc5 $2 5. Nc2+ Kxa2 6. Rb2#) ( 4... Qxc5+ 5. Nc2+ Qxc2+ 6. Kxc2 Rxf3 7. Rb3+ Rxb3 8. axb3 $11) (4... Rc3+ 5. Nc2+ Rxc2+ 6. Qxc2 $11) 5. Ng5 $1 (5. Nd2 $2 Bxd2+ 6. Kb1 Qxc5 7. Nc2+ Qxc2+ 8. Kxc2 Rc3+ $19) 5... Bxg5+ (5... Qxc5+ 6. Nc2+ Qxc2+ 7. Kxc2 $11) (5... Rd1+ 6. Kxd1 Qxc5 7. Nc2+ Kxa2 8. Ra4+ Kb3 9. Rb4+ $11 {(9...Kc3? 10.Ne4+ +-)}) 6. Rf4+ $1 {from battery} (6. Kb1 $2 Rd1+ 7. Kc2 Rd2+ 8. Kb1 Qxc5 $19) 6... Qxc5+ 7. Nc2+ Kxa2 $11 {ideal double pin stalemate. All pieces from final postion moved. } (7... Qxc2+ 8. Kxc2 $11) 1/2-1/2 [Event "3.com.UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Luboš Kekely & Michal Hlinka"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "r6k/3p4/6K1/5P2/7p/pR5p/2PP1P2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "2017.??.??"] 1. Kf7 (1. Rxh3 $2 Kg8 2. Rxh4 a2 $19) 1... h2 (1... Kh7 2. Rxh3 Kh6 3. Rxh4+ Kg5 4. Rh1 a2 5. f6 a1=Q 6. Rxa1 Rxa1 7. Kg7 Rg1 8. f7 Kf5+ 9. Kh7 $11) 2. Rh3 Ra4 3. c4 $1 (3. Rxh2 $2 d6 $1 4. f4 Rxf4 5. f6 a2 6. Rh1 Ra4 7. Ra1 h3 8. c4 h2 9. Ke7 Ra7+ 10. Ke8 Kg8 $19) 3... Rxc4 4. Rxh2 (4. d4 $2 Rxd4 5. Rxh2 Rf4 6. Rh3 Kh7 7. Rxa3 Rxf5+ 8. Ke7 Kg6 $19) 4... a2 (4... Rf4 5. Rh3 Rxf5+ 6. Kg6 Ra5 7. Kf7 Ra4 8. d4 Rxd4 9. Rxa3 Kh7 10. Kf6 $11) 5. d4 $1 (5. Rh1 $2 d6 6. Ra1 Ra4 7. f6 h3 $19) 5... Rxd4 6. f4 Rxf4 7. Rxa2 Rxf5+ 8. Kg6 {draw.} 1/2-1/2 [Event "4.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw"] [Site "?"] [Date "2019.06.21"] [Round "?"] [White "Michal Hlinka &Mario Garcia"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/4p3/6r1/7K/6r1/R1p4Q/p3pk2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "23"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Qh2+ $1 (1. Rxa2 $2 R4g5+ $1 (1... R6g5+ $2 2. Kh6 c2 3. Qc3 Rg6+ 4. Kh7 Rg7+ 5. Kh6 $11) 2. Kh4 Rh6+ 3. Kxg5 Rxh3 $19) 1... Ke1 (1... Rg2 2. Qf4+ $1 ( 2. Qh4+ $2 R6g3 3. Rxa2 Kf3 4. Ra5 e1=Q 5. Rf5+ Ke3 6. Qf4+ (6. Re5+ Kd2 7. Qd4+ Rd3 $19) 6... Kd3 7. Rd5+ Kc2 8. Qa4+ Kb2 9. Qb4+ Ka1 10. Qa4+ Ra2 11. Rd1+ Qxd1+ 12. Qxd1+ Kb2 $19) 2... Ke1 3. Qc1+ $11) 2. Qh1+ Rg1 3. Qh4+ R6g3 ({ main :} 3... R1g3 4. Qh1+ $1 (4. Rxa2 $2 R6g5+ 5. Kh6 R5g4 6. Qh1+ Kf2 7. Ra1 Rg6+ 8. Kh7 (8. Kh5 R3g5+ 9. Kh4 Rh6+ $19) 8... Rg7+ 9. Kh8 Rg8+ 10. Kh7 R3g7+ 11. Kh6 Rh8+ $19) 4... Kf2 (4... Kd2 5. Rxa2+ c2 6. Qd5+ $1 $11) 5. Qh2+ Ke3 6. Rxc3+ Kd2 7. Rc2+ $1 Kxc2 8. Qxe2+ $11) 4. Rxa2 e5 5. Kh6 $1 e4 (5... Kd1 6. Qa4+ $1 $11) (5... R1g2 6. Kh7 $1 (6. Ra5 $2 e4 $1 7. Kh7 Kf1 8. Ra1+ e1=Q 9. Qf4+ Rf3 10. Rxe1+ Kxe1 11. Qxe4+ Kf2 $19 {(1)}) 6... e4 7. Ra1+ Kd2 8. Qh6+ $11 {=see solution}) 6. Kh7 $1 ({Try :} 6. Kh5 $2 Kf1 $1 ({no} 6... R1g2 $5 7. Ra1+ $1 Kd2 8. Qf4+ Kd3 9. Qd6+ Kc2 10. Kh4 $1 Rg6 11. Ra2+ Kb1 12. Ra1+ $1 Kxa1 13. Qa3+ Kb1 14. Qb3+ Kc1 15. Qxc3+ Kd1 16. Qa1+ Kd2 17. Qa5+ $1 $11) ({or } 6... Kd1 $2 7. Ra1+ Kd2 8. Rxg1 Rxg1 9. Qf4+ Kd3 10. Qd6+ Kc2 11. Qh2 Rg2 12. Qxg2 Kd1 13. Qg4 $1 $11 {pos. (X)}) 7. Qf4+ Rf3 8. Ra1+ e1=Q 9. Rxe1+ Kxe1 10. Qxe4+ Kf2 $19 {similar to (1)}) ({or} 6. Ra4 $2 Kd1 7. Ra1+ Kd2 8. Qf4+ Kd3 9. Qd6+ Kc2 10. Rxg1 Rxg1 11. Qh2 Rg2 $1 12. Qxg2 Kd1 13. Qg4 { compare with pos. (X)} c2 14. Qd7+ Kc1 15. Qa4 e1=Q 16. Qa1+ Kd2 17. Qd4+ Ke2 18. Qxe4+ Kd1 $19) 6... R1g2 ({main} 6... Kd1 7. Ra1+ Kd2 8. Ra2+ $1 (8. Qh6+ $2 Kc2 {(2)} 9. Rxg1 Rxg1 10. Qh2 Kd1 {/d2} 11. Qd6+ Ke1 $1 12. Qh2 Rg5 {/g4-+} ) (8. Qf4+ $2 Kd3 $19 {similar}) 8... Kd3 (8... Ke3 9. Qh6+ $11) 9. Qd8+ Ke3 10. Qb6+ $11) 7. Ra1+ $1 (7. Kh8 $2 Kf1 8. Ra1+ e1=Q 9. Qf4+ Rf3 $19 { similar to (1)}) 7... Kd2 8. Qh6+ $1 (8. Ra2+ $2 Kc1 $1 9. Qh1+ Rg1 10. Ra1+ Kd2 11. Qh6+ Kc2 $19 {similar to (2)}) 8... Kc2 9. Qc1+ Kd3 10. Qb1+ Ke3 11. Qb6+ $1 (11. Qc1+ $2 Kd4 $1 12. Ra4+ Kd5 $1 13. Ra5+ Kc4 $1 $19) 11... Kf3 12. Qf6+ $1 $11 1/2-1/2 [Event "5.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.10.27"] [Round "?"] [White "Juan Cruz Arias"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "B7/8/2r1P3/1p5p/1P5P/6K1/1P4bP/7k w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] 1. h3 $1 (1. Bxc6 $2 Bxc6 2. Kf4 Kxh2 (2... Be8) 3. Ke5 Kg3 4. Kd6 Be4 5. Ke5 Kf3 $1 6. b3 Ke3 $1 $19) 1... Kg1 (1... Rxe6 2. Bxg2+ Kg1 3. Bf3 $11) (1... Rc2 2. e7 Re2 3. e8=Q Rxe8 4. Bxg2+ Kg1 5. Bf3 $11) (1... Be4 2. Bxc6 Bxc6 3. Kf4 $11) 2. Bxc6 Bxc6 3. Kf4 Kg2 4. Ke5 $1 (4. Kg5 $2 Bd5 $1 (4... Be8 $2 5. Kf6 $1 $11) 5. e7 (5. Kxh5 Bxe6 $19) 5... Bf7 $1 $19) 4... Kg3 5. Kd6 $1 (5. b3 $2 Bg2 6. Kd6 Be4 $1 7. Ke5 Kf3 $1 $19) 5... Be4 (5... Be8 6. Ke7 $1 (6. b3 $2 Kf4 7. Ke7 Bg6 8. Kf6 Be4 $19) 6... Bg6 7. Kf6 Be4 8. Ke5 $11) 6. Ke5 Kf3 7. b3 $1 Ke3 8. e7 $1 {with a)} Bc6 ({b)} 8... Bg6 9. Kf6 $1 Be8 10. Kg7 $1 $11) 9. Kd6 Be8 10. Kc7 $1 $11 1/2-1/2 [Event "6.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw"] [Site "?"] [Date "2019.09.03"] [Round "?"] [White "Andrzej Jasik"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "4Rr2/7k/5n1p/4Pqp1/1Rn5/1B6/4QbP1/5K2 w - - 0 1"] [PlyCount "18"] [EventDate "2019.??.??"] 1. Rb7+ $1 (1. Re7+ $2 Kh8 $1 $19) (1. Rxc4 $2 Bg3+ 2. Qf3 Qxf3+ 3. gxf3 Nxe8 $19) (1. Bc2 $2 Ne3+ 2. Qxe3 Qxc2 3. Qf3 Qc1+ 4. Kxf2 Qc5+ 5. Kg3 Nxe8 $19) 1... Kg6 2. Rg7+ $1 Kxg7 3. exf6+ Rxf6 (3... Qxf6 4. Rxf8 Qxf8 5. Bxc4 $11) 4. Re7+ Kg6 5. Bc2 Nd2+ $1 6. Qxd2 Be3+ 7. Ke2 $1 (7. Bxf5+ $2 Rxf5+ 8. Ke2 Bxd2 9. Kxd2 Rf2+ 10. Ke3 Rxg2 $19) 7... Bxd2 8. g4 $1 Qxc2 9. Rg7+ Kxg7 $11 { stalemate} 1/2-1/2 [Event "7.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.??.??"] [Round "?"] [White "Poul Rewitz"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/4B1r1/2k1P3/3p4/1P1n4/1p6/8/R3K3 w Q - 0 1"] [PlyCount "37"] [EventDate "2019.??.??"] {[#]} 1. b5+ $1 (1. O-O-O $2 Ne2+ 2. Kd2 (2. Kb2 Rxe7 $19) 2... Rxe7 3. Kxe2 Rxe6+ (3... Kb5 $2 4. Rxd5+ Kc4 5. Rc5+ Kxb4 6. Rc6 Kb5 7. Rc8 $11) 4. Kd3 Kb5 5. Kc3 Re3+ 6. Kb2 Kc4 7. b5 Re2+ 8. Kb1 Re6 $1 (8... d4 $2 9. b6 $11) 9. Kb2 d4 10. Rc1+ Kb4 11. Rd1 Re2+ 12. Kb1 Kc3 13. b6 (13. Rc1+ Rc2 $19) 13... b2 ({ or} 13... Rb2+ 14. Kc1 Rh2 15. Kb1 b2 $19) 14. b7 Re8 15. Rh1 d3 $19) 1... Kxb5 (1... Nxb5 2. Bf6 $11 (2. Rc1+ $11)) 2. O-O-O $1 Rxe7 (2... Ne2+ 3. Kb2 Rxe7 4. Rxd5+ Kc4 5. Rd7 $1 Rxe6 6. Rc7+ Kb4 7. Rb7+ $11) 3. Rxd4 Kc5 4. Rd3 Kc4 5. Re3 d4 6. Re2 $3 (6. Re5 $2 d3 $19 {zz}) (6. Re1 $2 Kc3 $1 7. Re5 b2+ (7... d3 $2 8. Rc5+ Kd4 9. Rb5 Kc3 10. Rc5+ Kb4 11. Rc6 $11) 8. Kb1 d3 $19) 6... d3 (6... Kc3 7. Rc2+ $1 bxc2 $11 {stalemate}) 7. Re5 $1 {zz} Rb7 $1 (7... Kc3 8. Rc5+ Kd4 9. Rb5 Kc3 10. Rc5+ Kb4 11. Rc6 $11) (7... Kd4 8. Rb5 Rxe6 9. Rxb3 Re1+ 10. Kd2 Re2+ 11. Kd1 $11) 8. e7 b2+ 9. Kb1 d2 10. Re4+ Kd3 11. Re3+ $1 { a well known idea} Kd4 12. Re4+ Kd5 13. Re5+ Kd6 14. Re6+ Kc7 15. e8=N+ $1 Kd8 16. Rd6+ Rd7 17. Rxd2 Rxd2 18. Nf6 Ke7 19. Ne4 $11 1/2-1/2 [Event "8.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "ACER-PC"] [Date "2019.10.04"] [Round "?"] [White "Peter Krug"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "1r2k2K/4n3/4PP2/7n/3B1q2/8/4Bp2/3QN3 w - - 0 1"] [PlyCount "22"] [EventDate "2019.??.??"] [TimeControl "240+2"] 1. Bb5+ $1 (1. Bxh5+ $2 Kf8 $19) 1... Rxb5 2. f7+ Qxf7 $1 3. exf7+ Kf8 $1 (3... Kxf7 4. Qf3+ $11) 4. Nd3 $1 ({Try :} 4. Nf3 $2 Nf6 5. Bc5 Rxc5 6. Qd8+ Kxf7 7. Ng5+ (7. Ne5+ Rxe5 8. Qf8+ Ke6 $19) 7... Kg6 $1 $19) 4... f1=Q 5. Qxf1 Nf6 $1 6. Bc5 Rxc5 7. Ne5 $1 Rxe5 8. Qf5 $1 Kxf7 ({main :} 8... Re1 9. Qc8+ Kxf7 10. Qf8+ Kxf8 $11 {stalemate}) 9. Qg5 Rc5 10. Qg7+ $1 (10. Qf5 $2 Rc8+ 11. Qxc8 Ng6#) 10... Ke6 11. Qf7+ Kxf7 $11 {stalemate} 1/2-1/2 [Event "Sp.com. UAPA 10th Ty Sec.B.2.Draw "] [Site "?"] [Date "2019.12.19"] [Round "?"] [White "Vladimir Samilo"] [Black "?"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "4nk2/n7/1p3P2/8/3P4/3r3p/7B/5RK1 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "2019.??.??"] 1. f7 $1 Nb5 $1 (1... Nc6 2. fxe8=Q+ Kxe8 3. d5 Nd4 4. Bb8 b5 5. Rb1 Rd2 6. Re1+ Kd7 7. Re3 b4 8. Be5 $1 $11) 2. fxe8=Q+ (2. Be5 $2 Nxd4 $1 $19) 2... Kxe8 3. Kh1 $3 (3. d5 $2 Nc3 $1 (3... Nd4 $2 4. Bb8 b5 5. Rb1 Rd2 6. Re1+ Kd7 7. Re3 b4 8. Be5 $11) 4. d6 b5 5. Re1+ Kd7 $1 6. Re7+ Kc6 7. Rc7+ Kb6 8. Rh7 (8. Re7 b4 9. d7 Kc6 $19) 8... Ne4 $1 9. Kf1 Rd1+ 10. Ke2 Rd2+ 11. Ke3 Rxh2 12. Kxe4 b4 $19) (3. Rb1 $2 Nxd4 4. Kh1 Nf3 $19) 3... Nxd4 (3... Nc3 4. Bc7 $1 Nd5 5. Bd6 Kd7 6. Bf8 Rxd4 7. Rf3 Nf4 8. Bh6 Ne6 9. Rxh3 $11) 4. Bg1 $1 (4. Rb1 $2 Nf3 $1 $19) (4. Bc7 $2 b5 $1 $19) 4... Kd7 5. Rb1 $1 (5. Rc1 $2 Ne2 $1 6. Rb1 Nxg1 $19 ) (5. Rf6 $2 b5 6. Rb6 Rd1 $19) 5... Kc6 6. Rc1+ Kd5 (6... Kb7 7. Rb1 $1 Nb3 8. Re1 b5 9. Re3 $11) 7. Rb1 $1 Kc5 8. Rc1+ Kb4 9. Rb1+ $11 {positional Draw} Nb3 10. Bxb6 $11 1/2-1/2