מוטיבים טקטיים בסיום

פתרון אטיודים מומלץ על ידי טובי המאמנים לשיפור היכולות הטקטיות ולהעמקת ההבנה של שלב הסיום בקרב. עוד סיבה טובה להציץ במיקבץ טרי של הישגים ישראליים בזירה המקומית והבינלאומית.


בדיוק לפני שנה הקדיש אמציה אבני יצירה מקורית, מיוחדת במינה, לפסטיבל השחמט הבינלאומי בנתניה. הסיום זכה לתגובות מחמיאות ועכשיו גם להכרה רשמית כאשר נטל את הבכורה בתחרות הישראלית המתמדת לשנת 2019.

אמציה אבני

פרס 1, "וריאנטים" 2019

הלבן נוסע וכופה תיקו                                                                     

כיצד לקדם את איום ההכתרה המיידי של השחור?  

1.רז5+!  

1.פד5+?! ניגף בפני 1...מו5 2.פה3+ פ:ה3 3.ר:ה3 (3.ו:ה3 ח4!) 3...ז1מה 4.ח4 מהז4 5.רז5 מה:ז5! 6.ח:ז5 ח4 7.מו7 ח3 8.פ:ז6 מ:ז5! 9.פה5 מו4 והשחור זוכה.

1...מ:ז5

בעקבות 1...מה5 2.פה:ז6+ מד6 3.ח3 ז1מה 4.ח:ז4 מתקבלת עמדה שקולה חומרית.

2.פח7+ מח6 3.ח4!!

כדי לתמוך בפרש המתעתד להתייצב על ז5 ובה בעת למנוע מן המלך השחור את המפלט ח4.

3...ז1מה 4.פז5 פו6+

או 4...מה:ו2 5.פו7+ מה:ו7 6.מ:ו7 תיקו. לאחר 4...פה5?? החוסם את האלכסון השחור הארוך 5.מח8 הלבן אף זוכה.

5.מח8 מה:ז5 6.ו4!!

נקודת השיא של הפתרון! מאיים שוב על המלכה המאויימת, לכאורה מניח לה להימלט אבל כל נסיגה של המלכה המותקפת גוררת את המענה 7.פו5+ ופט בעקבותיו.

הנה כיצד נימק השופט את הענקת הבכורה: " ...האטיוד הזה מראה, יותר מכל, שעוד הרבה נושאים ממתינים לגילויים. ההקדמה טובה, המשחק חריף ומחודד. זהו אטיוד לספרים".

אמציה אבני

עוד יצירה ישראלית משותפת דורגה בתחרות: 

מיכאל פסמן ויוחנן אפק

ציון שבח 1, "וריאנטים" 2019

הלבן נוסע וכופה תיקו 

1. 00+! מה7 2.צא1 צא3 3.ז4!

שאם לא כן ישחק השחור את אותו מסע עצמו: 3.מח2? ז4!; 3.ג6? ז4! וללבן אין עוד תקווה.

 3..מד7! 4.מח2! מג6 5.ז3! צא8!

שכן 5...מ:ג5 6.מח3 מב4 7.צ:א2 צ:א2 פט!

 6.מז2 (6.מח3 דואל מינורי) מב5 7.ג6! מג4 8.ג7 מב3 9.צה1!

שוב מסע יחידי: 9.צד1? צג8!-+או 9.צו1? צג8 10.צו3+ מב4 11.צו1 צ:ג7 12.צא1 מב3-+

9... צג8

או 9...מב2 10.צה2+ מב1 11.צה1+ מג2 12.צה2+ וזוכה.

 10.צה3+ מב2 11.צה2+ מב3 12.צה3+ מב4 13.צה4+ מב5 14.צה1 צ:ג7 15.צא1 צא7 16.מח3! מג4 17.צ:א2! צ:א2 פט!

קסם מיניאטורי

אמציה אבני, אמן פיד"ה הן בשחמט התחרותי (הגם שאינו שחקן פעיל זה שנים רבות) והן בקומפוזיציה שחמטית, שבמאזנו גם שורה ארוכה של ספרי שחמט פופולריים, נהנה בשנים האחרונות מרצף של הצלחות בזירת האטיודים הבינלאומית. ממש בתחילת השבוע נתבשרנו על הישגו הטרי ביותר בתחרות בפינלנד בה נטלו חלק 40 יצירות משל 17 מחברים.

אמציה אבני 

תחרות הירחון הפיני 2017-19

פרס שני

הלבן נוסע וכופה תיקו   

הלבן מצליח לאזן את נחיתותו החומרית בתמרון זריז העירני לדקויות הטקטיות:  

1.צד6+!

באמצעות שח-ביניים מונע הלבן הפסד מהיר שהיה נוחל לאחר 1.צז6? צג7

1...מה7

לא 1...מג7 2.צז6 רג4+ 3.מו2 והרגלי השחור נופל.

2.צז6 רג4+ 3.מד2 צד3+ 4.מג2 עם שני וריאנטים תימאטיים:

א. 4...מו8 5.צז4 !

5.צג6? מפסיד ל-5...רב5 6.צג5 רא6 7.צג6 רב7 8.צג7 רה4 והשחור זוכה.

5...רב5 6.צז5 רא6 7.צז6 רג8 8.צ:ז7 רו5 9.צז5 רח7 10. מג1! תיקו.

ב. 4...מו7 5.צג6 !

ההתעייה של הוריאנט הקודם היא כאן ההמשך הנכון ולהיפך: לאחר 5.צז4? רא6 6.צא4 צד6 השחור זוכה. 5...רב5 6.צג5 רא6 7.צג6 תיקו.

שני וריאנטי ההד הרשימו במיוחד את השופט הגרמני , המחבר הנודע אב"ל מרטין מינסקי.אכן מיניאטורה מצודדת! גם מיניאטורת הפרשים הבאה,שהצטיינה בתחרות זיכרון רוסית עשויה לשמש לכם הקוראים אימון טקטי ראוי לימות קורונה. אולי לא ממש קל אבל מתגמל!

יוחנן אפק

התחרות לזכר זינצ'וק, 2018

ציון כבוד מיוחד

הלבן נוסע וזוכה 

קחו את הזמן. הפתרון בסוף הכתבה                                                                                                 

שיפוט עצמי 

המחבר ההונגרי יאנוש מיקיטוביץ' חגג את יום הולדתו ה-70 בתחרות חיבור עם מחלקות נפרדות לסיומי זכייה וסיומי תיקו. השופטים בתחרות היו המחברים עצמם אשר דירגו את היצירות של עמיתיהם. 25 יצירות התמודדו במחלקת סיומי הזכייה בה ניצח הרוסי ר"א אולג פרבאקוב. הנציגה הישראלית היחידה דורגה במקום השמיני:

יוחנן אפק

תחרות היובל למיקיטוביץ' 2020

פרס שמיני

הלבן נוסע וזוכה  

1.צחה3+ מד5 2.צג5+!!  

הקרבה ראשונה שחובה לקבלה כי לאחר 2...מד4 3.צגה5 השחור יאבד את צריחו או את מלכתו.

 2... מ:ג5 3.ד7+ מד4! 4.רג5+!!

גם להקרבה השניה קשה לסרב

4...מ:ג5 5.ד8מה צז4+ 6.מח5! צד4! 7.צג3+! צג4

שכן לאחר 7...מב5 8.מהב8+ מא6 9.מהג8+ מא5 10.מהג7+ מא6 11.צג6+ השחור נאלץ לוותר על כל הארטילריה שלו.

8.צא3!! צח4+!

ההקרבה הנגדית היא הסיכוי היחיד. קבלת הקורבן תיענה בשיפוד (8...מה:א3 9.מהה7+) ולמלכה אין מקלט ראוי: 1...מהג2 2.צא5+ מב4 10.מהב6+ או: 1...מהג6 2.מהז5+ מב6 10.מהא5+ מב7 11.מהא8+ מג7 12.צא7+ מד6 13.צא6 וזוכה.

9.מה:ח4 מהה8+ 10.מח6!

לא 10.מז5? מהה7+ 11.מח5 מהח7+ 12.מז4 מהה4+ 13.מז3 מהה1+ 14.מח3 מהח1+ 15.מז4 מהה4+ עם שח-חוזר .מכאן ואילך ימצא המלך הלבן את המסלול היחיד למחסה מפני התראות השח.

10...מהח8+ 11.מז5 מהה5+ 12.מז6! מהה8+ 13.מו5! מהד7+ 14.מו4! מהד4+ 15.מז3 מהז1+ 16.מו3! וזוכה.

את הדו"ח המלא אפשר לראות כאן:

http://www.arves.org/arves/images/PDF-Awards/Mikitovics_70_JT_WIN.pdf

במחלקת התיקו היתה ידו של הרוסי ר"א יורי בזלוב על העליונה בנוטלו את שני הפרסים הראשונים.

את הדוחו"ת המלאים של התחרויות הישראליות כמו גם מגוון מאמרים מאלפים אפשר לראות בגליון אפריל של בטאון הקומפוזיציה הישראלית הדו-לשוני "וריאנטים" אותו ניתן להוריד במלואו כאן:

http://www.arves.org/arves/images/PDF-Awards/Variantim_80.pdf

פתרון סיום מס' 4 (אפק)

1.מז5

הניסיון להכתיר את הרגלי החופשי לא יצלח: 1.ג5? פז3+2.מח4 פה4 4.ג6 פד6 4.מז5 מה4 5.מו6 מד5 6.פד3 מ:ג6 תיקו.

1...מה4 2.מו6!

עדיין לא 2.ג5? מד5 3.פד3 פז3 4.מו6 פה4+ 5.מז7 פז5 תיקו.

2...מד4 3.מז7 פו2!

וריאנט הד לוריאנט הראשי הוא 3...פז3 4.פה2+!! פ:ה2 5.מ:ח7 פו4 6.מז8 וזוכה.

4. ג5!!

הרעיון המרכזי שיובן לנוכח הניסיון התימאטי: 4.פד3!? פ:ד3 5.מ:ח7 פג5!! 6.מז6 פה6 7.מו7 פז5+ תיקו

לא יצלח גם 4.מ:ח7? פז4 5.פד3 פ:ח6 (אך לא 5...מ:ג4? 6.פה5+! וזוכה).

4...מ:ג5

סוגר מראש את ערוגת המפתח להגנה היחידה.

5.פד3+! פ:ד3 6.מ:ח7 פו4

בהיותו מנוע מלנסוע לערוגת ההצלה ג5 שנחסמה במסע הרביעי, בעוד אשר 6...פה5 מפסיד ל-7.מז7! אך לא 7.מז8? פז4! 8.ח7 פו6+ תיקו.

7.מז8! מד6 8.ח7 פז6 9.מז7 וזוכה.