האסיפה הכללית 2020 - מספר קולות ומידע כללי

ביום ג', ה-18/8/2020, בשעה 17:00, תתקיים האסיפה הכללית של האיגוד הישראלי לשחמט לשנת 2020 בזום. התייצבות החל מהשעה 16:30


שלום לכולם,


1) מצורפת בזאת ההזמנה הרשמית של האסיפה הכללית לשנת 2020, בליווי מידע כללי ולוחות הזמנים הרלוונטיים.

נבקש להזכיר כי מועדון אשר לא יסדיר את כל חובותיו לשנת 2019 עד תאריך 28.6.2020, לא יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית ויאבד את זכאותו לקולות כלל.  


2) מצורף קובץ עם מספר הקולות הכללי לאסיפה בחלוקה לפי מועדונים. כמו כן, באותו קובץ קיימת לשונית עם מספר קולות בהתאם לקבוצות המועדונים בליגות השונות.

מומלץ למנהלי וראשי המועדונים לעיין בתקנון האיגוד בסעיפים הנוגעים לאסיפה הכללית (פרקים 7 ו- 9). ניתן להוריד את התקנון מטה.  


3) מצורף קובץ עם סדר יום לאסיפה הכללית.


4) בחודשים האחרונים האיגוד גיבש תקנון משופר ומורחב (מ-13 עמודים ל-39 סה"כ) אשר יעלה להצבעה באסיפה הכללית.

התקנון המיועד מכיל סעיפים רבים אליהם לא מתייחס התקנון הקיים. 

א) הסעיפים המופיעים באדום בקובץ הם סעיפים חדשים.

ב) הסעיפים המופיעים בשחור הם סעיפים קיימים בתקנון הנוכחי.

ג) סעיפים עם קו אמצעי, הם סעיפים אשר נמצאים בתקנון הקיים ומיועדים למחיקה.

הצעות נוספות לשינוי תקנון ולנושאים לדיון יש להגיש במייל liga@chessfed.org.il בקובץ וורד, בהתאם ללוח הזמנים המופיע בהנחיות המופיעות בהזמנה.

יש לציין את שם המגיש, מספר שחקן, סעיף בתקנון בו מוצע השינוי, השינוי המוצע ונימוק לשינוי המוצע.  


5) מצורף טופס ייפוי כח להצבעה ביום הבחירות. נא לשלוח במייל liga@chessfed.org.il את הטפסים חתומים

על ידי מורשה חתימה במועדון בלבד. ניתן להגיש גם ביום האסיפה.


6) מצורף דו"ח כספי לשנת 2019.


7) חובה להגיע עם הצהרת בריאות חתומה (קובץ מצורף) ומסכה. 

כמו כן, יש להישמע להנחיות משרד הבריאות הרלוונטיות לתאריך האסיפה. תודה.


בכל שאלה ניתן לפנות למשרדי האיגוד במייל או בטלפון.


בברכה, 

אסי פילוסוף - רכז האסיפה***6.7 - עודכן קובץ מספר הקולות הסופי, עודכן קובץ תקנון המוצע, עודכן קובץ עם הצעות לדיון.

*** 16.8 - עודכן תאריך האסיפה בסדר יום, הזמנה ובייפוי כח.


הזמנה לאסיפה

להורדת קובץ עם מספר קולות האסיפה - לחץ כאן

תקנון האיגוד הנוכחי

סדר יום האסיפה

תקנון האיגוד המוצע

טופס ייפוי כח לאסיפה הכללית

דוח כספי 2019

הצהרת בריאות

נושאים לדיון