פרוטוקול מנהלת הליגה מתאריך 25.5.2020

מצורף מטה פרוטוקול הדן בנושא הקלות בליגה בעקבות מגפת הקורונה.