הבהרות אב בית הדין, הפרופסור דני מור

בשולי החלטת בית הדין העליון פרוייקט קריית ביאליק