ישראלים מצטיינים ביפן

בימות הקורונה מוסיפים מחברי הסיומים שלנו כמעט באורח בלעדי להבטיח את הייצוג הישראלי המכובד בזירה הבינלאומית. הנה עוד מיקבץ טרי –טרי של הצלחות כחול-לבן.


יש התוהים כיצד זה דווקא בארץ השמש העולה, המצטיינת בתחומים כה רבים, דווקא השחמט אינו נהנה מפופולריות רבה והמדינה לא הצמיחה ולו רב אמן אחד ואף לא רשמה שום הישג ראוי לציון בזירה הבינלאומית. הסיבה העיקרית נעוצה כנראה בשורה של משחקי שולחן אחרים שהתעלו ביפן לרמה מקצוענית גבוהה עם הרבה ידוענים. לפחות אחד מהם, השוגי, הוא מעין וריאנט של השחמט.

לא ייפלא אפוא שלא זכורה לנו השתתפות כחול-לבן בתחרות שחמט רשמית ביפן (להוציא אולי את ביקורו הפרטי של איגור ביטנסקי במועדון מקומי עליו סיפרנו כאן בשעתו) והנה דווקא החודש נרשמה סופסוף היסטוריה-זוטא עם הופעה ישראלית מכובדת בתחרות השנתית לחיבור סיומים של בטאון הקומפוזיציה השחמטית היפנית "פרובלם פרדייז". 33 סיומים מאת 20 מחברים בני 12 מדינות נטלו חלק בתחרות אותה חילק השופט הארגנטיני הפעלתן מריו גארסיה לקטגוריות סיומי זכייה וסיומי תיקו.

המצטיין בסיומינו בגן העדן היפני הרשים את השופט במשחק הנגדי המגוון של השחור הכופה על יריבו שוב ושוב הגנות יצירתיות ויחידות.

1.אמציה אבני

"פרובלם פרדייז" 2019

פרס שלישי

הלבן נוסע וכופה תיקו 

כיצד יתמודד הלבן עם איומי ההכתרה השחורים?

1.צד6+ מה7 2.רו6+!

לא 2.א7? א1מה 3.א8מה מהג1+ 4.צג2 מה:ג2+ 5.מ:ג2 ד1מה+ 6.מג3 מהא1+ 7.מב3 צב1+ 8.מא4 ב5+ 9.מא5 מה:א3 והשחור זוכה.

2...מ:ד6

לאחר 2...מו7 3.א7 א1מה 4.א8מה מהג1+ 5.צג2 מה:ג2+ 6.מ:ג2 ד1מה+ 7.מג3 אין לשחור המשך יעיל.

3. מ:ד2 פה4+

בעקבות 3...א1מה 4.צ:ב6+ מג5 5.ר:א1 מ:ב6 6.רד4+ מ:א6 7.מה2 הפרש נופל ותיקו. לאחר 3...פז4 4.רד4 צו2+ 5.ר:ו2 א1מה 6.צ:ב6+ מג7 7.צב7+ מג8 8.רב6 השחור לא יזכה לנוכח האיום 9.צג7+

4.ד:ה4 צ:ו6 5.ה5+! מד7 6.ה6+! מד6 7.צ:א2! עכשיו! צו2+ 8.מג3 צ:א2 9.ה7! מ:ה7 10.מב4 צב2+

או 10...צז2 11.מב5 מד7 12.א7 צז8 13.מ:ב6 תיקו

11.מא4 ב5+ 12.מא5 צא2 13.מב4 צב2+ 14.מא5 צב3 15.א4 צא3 16.מ:ב5 תיקו.

את יצירתו של מיכאל שצויינה במיוחד אנו מציגים כאתגר לפותרים שביניכם.

2. מיכאל פסמן

פרובלם פרדייז 2019

ציון כבוד מיוחד

הלבן נוסע וכופה תיקו  

היש ללבן מוצא מן המצוקה החומרית? הפתרון בסוף הכתבה.

גם במחלקת סיומי הזכיה היה ייצוג ישראלי בדו"ח השופט. אמציה חבר לידידו (וידידנו) עוד משחר עידן מועדון "ביכורי העיתים", השחמטאי הוותיק אלי עמית (אז אלי מלצמן), למימוש רעיון מקורי ומפתיע שהשופט מצא כ"מהנה לפותרים" :                                                                                                                          

3. אמציה אבני ואלי עמית

פרובלם פרדייז 2019 

ציון שבח

הלבן נוסע וזוכה  

סיכויו היחיד של הלבן אל מול גדוד הרגלים העוין טמון במתקפה ישירה על מלכם:

1.צה6 ג4 2.צא7+ מז8 3.צה8+

לא 3.רד4? ב1מה+ 4.מג8 מהב4 5.צה8+ מהו8 6.צז7+ מח8 7.צו7+ מז8 תיקו.

3...רו8 4.רד4! ב1מה+ 5.מג8 מהב4 6.צז7+

יוצר סוללה אל מול המלך השחור בפינה

 מח8 7.צב7+ מז8 8.צ:ב4 מו7 9.צ:ו8+! מ:ו8 10.צב2!

והפעם –סוללה שנייה עם אותם כלים המופנים לפינה הנגדית של האלכסון …

10...א1מה 11.צו2+

…כדי לקדם את המלכה החדשה בשח-עקיף מכריע.

הדו"ח המלא:

http://www.arves.org/arves/images/PDF-Awards/Problem-Paradise-2019.pdf

הצלחות בצ'כיה ובסלובקיה

נציגינו הפעילים ביותר בזירה הבינלאומית בימים אלה רשמו גם הישגים נאים בתחרות השנתית של ירחון השחמט הצ'כי שהשכיל לשמור על שמו ההיסטורי למרות הפיצול לשתי מדינות שהתחולל כבר לפני למעלה משלושה עשורים. השופט הארגנטיני מריו גארסיה (שוב) בחן 32 סיומים מאת 21 מחברים מ-11 מדינות.

4. אמציה אבני

"צ'סקוסלובנסקי שח" 2019

פרס שלישי

הלבן נוסע וכופה תיקו    

המלכה הלבנה יכולה לקצונה השחורה והאימתנית:

1.מהא2+

כל ההכאות נענות בשיפודים קטלניים: 1.פ:ח4? רה5+; 1.מה:ח4? רה1+ ; 1.מ:ח4? צח8+ 2.פ:ח8 רו6+ 3.מז3 רה5+ 4.מז2 רו3+ 5.מז1 ר:ח2+ 6.מ:ח2 מו6 וזוכה.

1...מו6 2.מהא6+

הפרש עדיין טאבו: 2.פ:ח4? רה5+ 3.מז2 צב2+ וזוכה או 2.מ:ח4? מ:ז6 3.מהה6+ רו6+ וזוכה.

2...מז5 3.פ:ח4 רה1+

או 3...רה5+ 4.מז2 צב2+ 5.מז1 רד4+ 6.מח1 תיקו.

4.מח2! .צב2+

לאחר 4...ר:ח4 5.מהד6 צב2+ 6.מז1 רו2+ 7.מו1 והשחור נאלץ לוותר על כלי.

5.מז1 רו2+ 6.מו1 רה2+ 7.מה:ה2 צ:ה2 8.פו3+! ז:ו3 פט!

בתמונה בראש הכתבה - מזכרת מימים עברו: מיכאל פסמן מול ויקטור קורצ'נוי .

5. מיכאל פסמן

"צ'סקוסלובנסקי שח" 2019

ציון שבח

הלבן נוסע וכופה תיקו  

יתרונו של השחור בכלי מצריך משחק הגנה רב דקויות:

1.א6!

לחסום מראש את הערוגה בפני הפרש

1...ב:א6 2.מד4! מד7!

לאחר 2...מה7 3.מה5 פג7 4.ו4 תיקו.

3.מה5 מה7 4.ו3!!

פסטינה לנטה: מסע ראשון מואט של הרגלי. לא מייד 4.ו4? פג7! (כפאי הדדי) 5.ו5 פה8! 6.מו4 (או 6.ו6+ פ:ו6 7.מו5 מו7-+) 6...פו6 והשחור זוכה.

4...פג7 5.ו4 (כפאי הדדי) 5...פה8

או 5...פה6 6.ו5! פד8 7.ו6+ מד7 8.מו5! מה8 9.מה5 מד7 10.מו5 תיקו.

6.ו5! מו7 7.ו6! (כפאי הדדי) פ:ו6 8.מד6

והלבן מחלץ לבסוף את מחצית הנקודה המיוחלת.

קו-פרודוקציה ישראלית-גרמנית שהצטיינה בתחרות סלובקית חזקה מציגה מערכה קצרה אך מעוררת השתאות ומשופעת במהלומות טקטיות.

הדו"ח המלא :

http://www.arves.org/arves/images/PDF-Awards/CeskoslovenskyShach-2019.pdf

אמציה אבני ומרטין מינסקי

"פט - מט" 2019

ציון כבוד ראשון

הלבן נוסע וזוכה  

1.צח5!

יוצר סוללה חזקה ורבת איומים המחייבים הגנה יצירתית

1...רה2+!

מאתגר יותר מאשר 1...מז6 2.פה6 מהו6+ 3.פו4+ וזוכה ; וגם מאשר 1...מהה8 2.פו7+ מו6 (2...מז6 3.צח6+ מז7 4.פד6+) 3.צח6+ רז6 4.צ:ז6+ מ:ז6 5.ר:ב5 מהה1 6.צג7 מהח1+ 7.מו4 מהג1+ 8.מה5 מהה3+ 9.מד6 מה:ז3+ 10.פה5 + וזוכה.

2.מ:ה2 צה5+

או 2...מהה8+ 3.מו2 צ:ב7 4.ר:ב7 מה:ח5 5.ז4+ מה:ז4 6.רג8+ מ:ז5 7.ר:ז4+ וזוכה.

3.פה4+! מ:ה4 4.צב4+ מד5+ 5.צה4! מ:ה4 6.רב7+ וזוכה.

הדו"ח המלא:

http://www.arves.org/arves/images/PDF-Awards/Pat-a-Mat-2018-2019.pdf


גדי קוסטף

מסע מעולם האגדה 

לסיום: יצירה ישראלית מיוחדת במינה המגשימה מוטיב מעולם בעיות המט ונבחרה בחודש החולף להיות מוצגת בסידרת יו-טיוב פופולארית:

גדי קוסטף

התחרות ליובל ולאד טראסיוק , 2018

פרס ראשון- חמישי

השחור נוסע- לבן זוכה  

בעמדה נואשת זו סיכויו היחיד של השחור הוא יצירת איומי מט שורות (או "מט מכנסיים"?) כנגד המלך היריב.

1...צב8 2.מא6 צהב7!

זה עתה חזינו בתמרון טורטון-ברונר מצד השחור! עתה מאיים השחור לכפות תיקו עם השלמת התמרון ע"י הסעת הצריח הקדמי לאורך הטור (2...צב2 או 2...צב3).

3.מהג3! צב6+ 4.מא5 צב3!

מגן ותוקף כאחת

5.מה:ב3! ג:ב3

עמדה מדהימה! ללבן צריח עודף אבל לשחור איום ארסי: למשל 6.צזז1 ב2 7.צב1 צב5+ 8.מא4 צב4+ 9.מא3 צב3+ 10.מא2 צא3+ 11.מ:ב2 צב3+ 12.מג2 צג3+. מה לעשות כנגד הצריח המשוגע?

6.צח1!!

מסע מעולם אחר, יחידי המחלץ מרשת הפט!

6...ב2 7. צזז1! ב1מה 8. צ:ב1

הפלא ופלא טורטון הדדי! גם הלבן השלים את תמרון הטורטון- ברונר ועכשיו הוא זוכה כי הפט-יוק!

הסיום הוצג לא מכבר בסידרת היו-טיוב "סיומים שלא ייאמנו" של רב האמן הגרמני ניקלאס הושנבת ובכיר מחברי ארצו מרטין מינסקי:

https://www.youtube.com/watch?v=ZEWPhOpGANw&fbclid=IwAR07nAKeHS2HsrnXMRz8Jr4uodKvJP7jq36r7v0DevHq5U7je8XoWByFJTw

פתרון סיום מס' 2 (פסמן)

מאבק גבורה של הרגלים הלבנים מחלצו במפתיע מצרה:

1.א5! פא3! 2.א6! ב:א6 3.ג6 פג4+ 4.מד5 פב6+ 5.מה5 פא8

או 5...רד8 6.מד6 פג4+ 7.מד5 פב6+ 8.מד6 עם תיקו עמדתי.

6.ג7! פ:ג7 7.ד8מה ר:ד8 8.ה7! ר:ה7 פט!

את הסיומים אפשר לשחק על לוחות נעים או בקבצי PGN כאן:

http://www.arves.org/arves/index.php/en/awards/awards-files