עדכון הנחיות משרד הבריאות


שחמטאים יקרים,

משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות להתמודדות עם נגיף הקורונה:

https://www.gov.il/he/departments/news/01_06072020 

לעת עתה יש להקפיד על 20 איש לכל היותר בתחרויות או בליגות.

יתר ההנחיות בתוקף כרגיל:

http://chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=3362

בריאות לכולם.