הקלות נוספות לתקופת הקורונה - ליגה


שלום רב,


מנהלת הליגה אישרה פה אחד שתי הקלות נוספות:

1) ביטול הרחקת קבוצה מהליגה בשל אי הופעות אישיות.

2) דחיית מועד מעבר מועדון ל-15.9 


מצורפים הפרוטוקולים, בריאות לכולם.

פרוטוקול המנהלת 6.7.2020

פרוטוקול המנהלת 10.7.2020