ערעור - אי הזמנה של רונית לתחרות שוונינגן

החלטת אב בית דין איגוד השחמט, לערעור שהתקבל בנושא- אי הזמנה של רונית לתחרות שוונינגן לנוער מצטיין.