הצלחה במאבק נגד חרם ספורטיבי (איראני)

שיתוף פעולה בין האגוד הישראלי לשחמט וידידנו מפדרציות אחרות (ומפידה) הובילו להחלטת פידה.


שיתוף פעולה בין האגוד הישראלי לשחמט וידידנו מפדרציות אחרות (ומפידה) הובילו להחלטת פידה לפיה: הישנות של פעילות בלתי ספורטיבית מסוג זה תגרום להשעיית כל הפעילות האיראנית במסגרת פידה.
Delegate Motions for FIDE GA December 2020

Iranian Boycotts Supporting Documents