מכרז לניהול פרויקט (זכיינות) "שחמט לכל ילד"

האיגוד הישראלי לשחמט בשיתוף עם מפעל הפיס והרשויות המקומיות יפעיל בשנת הלימודים 2020-2021, את פרויקט "שחמט לכל ילד" המבוסס על מודל לפיו תלמידי כיתות ב' וכיתות ג' בבתי ספר ביישובי הפריפריה, שיבחרו על פי "קול קורא, ויפורסמו בקרוב. לצורך מימוש הפרויקט וניהולו השוטף, בערים השונות, מוציא האיגוד הישראלי לשחמט מכרז באמצעותו ניתן להגיש מועמדות לשמש כזכיינים להפעלת הפרויקט. הגשה עד לתאריך 22.11.2020 בשעה 13:00. רשימת הרשויות והחלוקה לכיתות יפורסמו בתאריך 17.11.2020.