פרויקטור להגשת בקשת תמיכה- ועדת עזבונות


האיגוד הישראלי לשחמט פונה בזאת למועמדים המעוניינים לשמש כפרויקטור להגשת תמיכה מועדת עיזבונות לשנת 2022 שיפורסם בפברואר 2021.

ועדת העזבונות בוחנת את פעילות השוטפת של האיגוד, את התאמת הפרויקט ליעד העיזבון ואת התאמת הפרויקט למטרות האיגוד. בכוונת הוועדה להעניק סכומי הקצבה משמעותיים לתמיכה באיגודים שונים.

הגשת הבקשה לתמיכה נעשית דרך מערכת ממוחשבת ובאופן ישיר למערכת יעל"ה ע"י כרטיס חכם.


איגוד השחמט מעוניין להגיש את בקשת העיזבון בנושא פעילות "בתי ספר"

דרישות ותחומי אחריות של הפרויקטור :

•חשיבה על תוכנית שיכולה להתאים לנושא העיזבון ("בית ספר") .

•הגדרת התוכנית בצורה ברורה המאפשרת להבין את מהותו ואופן ביצועו, כפעילות מיוחדת לתקופה עבורה מבוקשת ההקצבה בהבדל מפעילותו השוטפת של האיגוד.

•הכנת תוכנית עבודה מסודרת ומפורטת ובה לוחות זמנים לביצוע, מיקום הפעילות ומספר הנהנים. (לבקשה רב שנתית יש לצרף לו"ז ביצוע נפרד לכל שנה).

•הכנת טבלת הוצאות הכוללות הצעות מחיר, כח אדם הדרוש לפרויקט, רכישות, מלגות והוצאות נוספות המהוות חלק מהפרויקט.

•על הפרויקטור להיות בעל ניסיון קודם בהגשת תוכנית עיזבונות.

מועמדים או חברות הרואים עצמם מתאימים ובעלי הניסיון הנדרש מתבקשים להציג את מועמדותם בצורה מפורטת הכוללת את כל סעיפי העלויות ופירוט הניסיון שלהם וקורות החיים שלהם. את ההצעה, כולל כל החומר הרלוונטי, יש להגיש עד לתאריך 1.2.21 בשעה 16:00 במייל office@chessfed.org.il

יודגש כי האיגוד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר והוא רשאי לקבל את החלטתו על פי הנתונים והניסיון האישי של כל מועמד.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למשרדי האיגוד

.