פרוטוקול ועדת הנוער מס' 2 לשנת 2013

07/01/2014

מאת סיון חדד

להלן פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער מתאריך 17 בפברואר 2013
 

פרוטוקול  ועדת הנוער

נושא הדיון: ועדת הנוער

תאריך הישיבה: 17/2/13

משתתפים: חגי פרנק יו"ר, עדו אורן, ליאור גל, פיטר גוחבט, ואדים קרפמן, אלון כהן רביבו, ניר רשף, ליאור איזנברג.

נעדרים: אורי ז'ק, מאיר פז, ארכאדי ריאבוכין ורמי בקיש.

 

נכתב ע"י: ליאור איזנברג

מוזמנים: אלמוג בורשטיין מנכ"ל האיגוד,  יואב ניסנבאום – מזכיר הועדה

 

משחקי הצלבה בליגה הארצית לנוער

נערכה הגרלה לקביעת משחקי ההצלבה לעליה מהליגה הארצית לליגה העילית לנוער.

מארחת    -     אורחת

שפלה      -     גוש דן

דרום       -     מרכז

שרון       -     צפון

 

המפגש יתקיים ב 11/4(חמישי) או ב 13/4 במתכונות בית/חוץ

**יורשו להשתתף רק שחקנים מהקבוצות ששיחקו 2 משחקים לפחות**

מנהל הליגה יוציא הודעה מתאימה באתר האיגוד וכן יפתח באתר אפשרות דיווח לתוצאות.

 

קביעת ועדת המכרזים

v      ועדת מכרזים: מנכ"ל או אחד מעובדי האיגוד, יו"ר ועדת הנוער או  אחד מחברי הועדה, יו"ר הועדה המקצועית או  אחד מחברי הועדה, כמו כן לוועדה ימונה מזכיר.

v      לנציג ועדת הנוער נבחר  ליאור איזנברג (לא הגיש אף הצעה במכרזים). כמזכיר חסר זכות הצבעה נבחר חגי פרנק במקום יואב שנבצר ממנו להשתתף בישיבה המתכנסת מייד לאחר ישיבה זו.

הפרס הגדול

v      הפרס הגדול-חגי מפרט את תנאי התחרות ותוכנית הגמר ע"י דודי פורת לשעבר יו"ר ועדת הנוער. ניר רשף מציין כי עודפים מהגבייה (מעל 50 נרשמים) היו אמורים להיות מועברים לאיגוד.

חגי מציין כי האיגוד לא עמד בהתחייבות כלפי השחקנים, העמידה בלו"ז (עריכת התחרות במועד המקורי סוכות 2012) וכן בגובה הפרסים המובטחים.

חגי מציע שהתחרות תתקיים 3 ימים בחול המועד.

אלמוג מציע שהתחרות (הגמר) תתקיים ביולי ברמת אביב במקביל לאליפות הסניורים ובכך יחסכו הוצאות השיפוט לתחרות.

הוחלט כי קרן הפרסים שהובטחה(5500 ₪) תישמר ותעמוד בעינה.

זכויות אלופי ישראל לגילאים השונים

חגי סוקר את התנאים שניתנו בעבר. בעבר הרחוק, מימון מלא לאלוף ישראל בגל גיל. בעבר הקרוב.

אלוף קיבל  350 יורו + זכויות שחקן מוזמן(אירוח + מזון ללא תשלום)

מקום 2 מקבל תנאי שחקן מוזמן וזכות השתתפות בתחרות שהאלוף לא השתתף בה.

חגי מציין כי המצב מורכב כיוון שמטעמי בטחון לא טסים לאליפות העולם באיחוד האמירויות הערביות ותהיה רק משלחת אחת שתשתתף באליפות אירופה במונטנגרו.

- ליאור .א. שואל האם ניתן לבקש יותר תנאים של מוזמנים לאליפות במונטנגרו?

- אלמוג משיב כי המצב בעייתי אך יפנה להנהלת התחרות בבקשה להגדיל את מספר המקומות עם תנאי המוזמן.

- חגי שואל כמה משתתפים יש לשלוח מכל קטגוריה? האם 4 מכל קטגוריה כמו בשנה שעברה ובכך תהיה משלחת מאד גדולה או להסתפק ב3 כדי לרכז את כוח האדם המקצועי סביב הניסיונות להשיג מדליות לישראל?

- עידו מציין כי הוא בעד 2 מקומות מקסימום מכל קטגוריה.

- ואדים מציין כי לדעתו יש לשלוח כמה שיותר שחקנים. 10 בכל גיל שיצברו ניסיון.

- חגי בעד 4 מקומות

- יואב בעד כמה שיותר מקומות

- ליאור א.  בעד 4 מקומות

 

- ליאור גל בעד 4 שחקנים לפחות ובגילאים הקטנים 6 מכל קטגוריה.

- אלמוג מציע כי יהיו שלוש רמות תשלומים- האלוף יממן את הטיסה + חלק יחסי מהוצאות המשלחת.

מקום שני יממן את כל עלויותיו. המאמן שישלח ע"י האיגוד יאמן את האלוף וסגנו ואילו מקומות 3 +4 יממנו את כל ההוצאות הנוספות בכל עלויותיהם. כל מי שצבר מעל 50% יוכל להשתתף+ לשלם סכום גבוה על מנת לכסות עלויות.

חגי: ההצעות להצבעה הן.

א.      4 שחקנים יוכלו לנסוע מכל קטגוריה.

ב.      כל מי שצבר מעל 50% בגמר יוכל לנסוע

תוצאות: 5 בעד הצעה א', 2 בעד הצעה ב' ונמנע אחד. הצעה א' התקבלה.

מלגות מטעם האיגוד בתחרויות הגמרים

הוחלט כי יחולקו 12 מלגות בנות 350 יורו לפי הפירוט:

ל7 אלופי ישראל לבנים בגילאים: 8,10,12,14,16,18,20

ל5 אלופות ישראל בגילאים: 10,12,14,16,20

כמו כן יחולקו עוד 3 מלגות בנות 350 יורו כ"א ל3 השחקנים בעלי הסיכוי הטוב ביותר לזכות במדליה:

3 הראשונים מבין האלופים וסגניהם ע"פ הדירוג היחסי בעולם.

המלגות יהיו רק לצורך נסיעה לאליפות אירופה לילדים ונוער בספטמבר במונטנגרו.

שריון מקום לנציגי מיעוטים לגמרים

v      שיגור נציגי מיעוטים בגמרים- לאור פנייתו של עו"ד פאדי מנסור.

ליאור גל מציין כי הרמה בקרב המיעוטים הינה בעייתית. הם נפגעים בגמר שלפחות בגילאים הגדולים אינו מתאים לרמתם. בגיל הצעיר חלק כלל לא יודעים לרשום מסעים.

אלון מציע להכניס נציג מהמגזר לוועדה.

החלטה: כעקרון נאפשר גם השנה, זו השנה השנייה לנציג מיעוטים אחד בכל קטגורית גיל בגמרים אבל רק לאחר פגישה של אלמוג וחגי עם עו"ד פאדי מנסור להבהרת המצב המקצועי ותוך המלצת הועדה שבשנה הבאה נציגי המגזר ישתתפו בתחרות המוקדמות במחוזות השונים.

 

אליפות בתי הספר היסודיים.

חגי סוקר את הבעיות שהיו בשנה שעברה מתוך פרוטקול הישיבה ביולי בראשות פיטר ומציע 4 פתרונות להמשך:

-המשך המתכונת הקיימת

-מכרז כמו שאר התחרויות

-האחריות תועבר לאלכס כספי, יו"ר ועדת בתי הספר שיבצע את התחרות עם התאחדות בתי הספר

האיגוד ינהל את התחרות בעזרת פרויקטור בדומה לאליפות אירופה/גיל 14 וכו'

ניר: מציין כי ישנה בעיה בארגון התחרות כיוון שאינה מוכרת ע"י משרד החינוך.

אלון: בעד הפרטת התחרות

פיטר: בעד הפרטת התחרות

ליאור: יתאם עם אלכס כספי על מנת להכניס את התחרות תחת התאחדות בתי הספר בתנאי שהיא תתקיים מכיתה א-ו

חגי מציע כי התחרות תעבור לאחריות האיגוד.

אלמוג:  אי אפשר להמשיך המצב הקיים ללא מכרז.

חגי: ישנן שתי אפשרויות להצבעה-

הראשונה הפרטה מלאה- ללא מינימום תמורה לאיגוד.

השנייה התחרות בניהול האיגוד כספית ומקצועית ע"י פרויקטור שימונה עפ"י מכרז.

אלמוג מוסיף לועדת המכרזים יש את הזכות לא לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה או כל הצעה שהיא.

הצבעה

קול אחד בעד ההפרטה

4 קולות בעד פרויקטור –

החלטה: יתקיים מכרז לפרויקטור. הבחירה תעשה ע"י ועדת המכרזים.

אליפות גיל 14 לקבוצות

חגי: מעוניין שבתקופתי כיו"ר התחרות תחזור להיות עם 60 קבוצות ומלאה כמו ב2004

ליאור גל: מציין כי ניתן לקבל 48 קבוצות בניר העמק. בשיווק קל ניתן להביא 55 קבוצות אך ישנה בעיה של מקום.

- חגי התחרות נהפכה להיות יקרה מאוד בגלל ההסעות וזה פוגע בה. גם מגבלת המקום מפריעה להתפתחות הטבעית של תחרות הדגל שלנו והשאלה היא האם להעביר את התחרות לאזור המרכז.

- אלמוג מציע להשאיר התחרות במיקומה הנוכחי כדי לשמר את שיתוף הפעולה עם משפחת נפתלי ועם ויצ"ו ולהגדיל את הלינה במקום ע"י הלנת חלק מהקבוצות בנהלל או באכסנייה בעפולה. ההסעה לניר העמק וחזרה תוטל על כפר הנוער.

ליאור גל: הבנתי שבנו בניר העמק בניין חדש ויתכן שהוא יוכל לשמש מענה לבעייה.

 

החלטה: יפורסם מכרז למינוי פרויקטור לטובת גיל 14 קבוצות. תפקידו יהיה גם לדאוג למקום ל55 קבוצות לפחות.

התאריכים שנקבעו: 19-22.8 ימים שני עד חמישי.

אליפות גיל 18  לקבוצות

התקימה הצבעה האם לקיים התחרות בסוכות או באוגוסט

v      חגי: לקיים ב4-6.8  כי ב6.8 ראש חודש אלול ובחורי הישיבות מתחילים ללמוד.

v      פיטר: לקיים 12-14.8 כי בתחילת אוגוסט יש מחזור שני של קייטנות.

 החלטה:  אליפות גיל 18  לקבוצות תתקיים בין ה12 ל14 לאוגוסט

               יפורסם מכרז למינוי פרויקטור לטובת גיל 18 קבוצות.

שונות

- עדו אורן מציע להעלות להנהלה כי החל מהשנה אלוף הארץ עד גילאי 14,16,18 יקבלו מלגות אימון בשביל להשתתף באליפות הארץ לבוגרים כתחליף לפרויקט גבע שהוקפא.

החלטה: הועדה מסמיכה את עדו להעלות בשמה את ההצעה להנהלה. חגי יתמוך בהנהלה בנושא.

- חגי מעלה את בקשת מועדון אשדוד לאפשר לאנסטסיה וולר להשתתף בגמר הבנים ועדיין לקבל זכויות באליפות אירופה לבנות.

החלטה:  במידה ותחליט לוותר על תחרות הבנות תוכתר אלופה אחרת שתזכה לכל התנאים אבל היא תוכל לטוס על חשבונה לאליפות כנציגת האיגוד.

לבקשת מועדון רחובות שפרטיה המדויקים הוקראו לועדה הוחלט להיענות בחיוב לבקשתו של יאיר פרחוב לעלות לגמר.

לגבי בקשת דוד וולר הוחלט לדון בה רק לאחר תום גמר גיל 8 לבנים.

 

תודה לכולם. חלק מאתנו נפגשים בעוד 5 דקות בועדת המכרזים.