דרגות חדשות

דרגות שחקנים

תאריךשחקןדרגה
01/10/2020 גיא לוין אמן פידה
01/10/2020 יהלי סוקולובסקי אמן פידה
01/10/2020 יהלי סוקולובסקי אמן
01/10/2020 גיל ברק מועמד בכיר לאמן
01/10/2020 צחי שביט מועמד לאמן
01/10/2020 שיר שתיל ראשונה
01/10/2020 אלכסנדר פבלוקיס שניה
01/10/2020 כפיר וול שלישית
01/10/2020 יריב מזרחי שלישית
01/10/2020 עומר בן גרא רביעית
01/10/2020 אורי נמרוד חמישית
01/10/2020 אור מימון חמישית
01/10/2020 מייק פרידמן שישית
01/10/2020 ידידיה אייזנשטיין שישית
01/10/2020 עידו כהן שביעית
01/10/2020 דניאל בן סימון שביעית
01/10/2020 מיכאל רומנובסקי שביעית

דרגות שופטים

תאריךשחקןדרגה
17/09/2020 ראובן רוסקיס שופט מוסמך
08/09/2020 יעקב סוקולינסקי שופט מוסמך
29/07/2020 עידו כספין שופט מוסמך


רשימת כל השופטים בישראל