ג' מודיעין 2016

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 445 אליצור מודיעין א' 0 0.0
2 2385 אליצור מודיעין ב' 0 0.0
3 2386 אליצור מודיעין ג' 0 0.0
4 2387 אליצור מודיעין ד' 0 0.0
5 2388 אליצור מודיעין ה' 0 0.0
6 2389 אליצור מודיעין ו' 0 0.0