ג' בנימין1 2018

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 2376 אליצור מטה בנימין ישראל 14 52.0
2 2377 אליצור מטה בנימין כיתה י 14 51.5
3 2565 אליצור מטה בנימין גימלאים 14 30.5
4 2383 אליצור מטה בנימין ז צדק 14 25.5
5 2380 אליצור מטה בנימין כיתה ז שי 14 24.0
6 2381 אליצור מטה בנימין ח 1 יאיר 14 21.5
7 2378 אליצור מטה בנימין ז נתנאל 14 17.5
8 2564 אליצור מטה בנימין צוות 14 17.0