ליגה

ג' בנימין2 2018

בוגרים 2018

שלב נוכחי: רישום שחקנים

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 2384 אליצור מטה בנימין כיתה ה אריאל 0 0.0
2 2560 אליצור מטה בנימין כיתה ד פלאי 0 0.0
3 2561 אליצור מטה בנימין כיתה ו אילן 0 0.0
4 2562 אליצור מטה בנימין כיתה ג 0 0.0
5 2563 אליצור מטה בנימין כיתה ה מאיר 0 0.0
6 2564 אליצור מטה בנימין צוות 0 0.0
7 2565 אליצור מטה בנימין גימלאים 0 0.0
8 2588 אליצור מטה בנימין כיתה ו יקיר 0 0.0
9 2379 אליצור מטה בנימין כיתה ד ישי 0 0.0
10 1614 אליצור ארטיס בית אל 0 0.0
11 1615 אליצור עמונה בנימין 0 0.0
12 1616 אליצור גבעת-צבי בנימין 0 0.0
13 1836 אליצור בני-צבי לב בית אל בנימין 0 0.0
14 1846 אליצור בנימין "עמונה" מבחנים 1615 0 0.0
15 2138 אליצור בית-אל בנימין 0 0.0
16 2292 אליצור מגרון בנימין 0 0.0
17 2293 אליצור בית אל בנימין מכון לב 0 0.0
18 2878 אליצור מטה בנימין כיתה ו יונתן 0 0.0