ג' בנימין2 2018

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 2562 אליצור מטה בנימין כיתה ג 14 37.0
2 2878 אליצור מטה בנימין כיתה ו יונתן 14 37.0
3 2561 אליצור מטה בנימין כיתה ו אילן 14 36.0
4 2563 אליצור מטה בנימין כיתה ה מאיר 14 35.5
5 2560 אליצור מטה בנימין כיתה ד פלאי 14 31.5
6 2384 אליצור מטה בנימין כיתה ה אריאל 14 29.5
7 2379 אליצור מטה בנימין כיתה ד ישי 14 22.0
8 2588 אליצור מטה בנימין כיתה ו יקיר 14 18.0