ג' בנימין1 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2376 אליצור מטה בנימין שלום 14 50.0
2 2378 אליצור מטה בנימין צדק 14 40.5
3 2383 אליצור מטה בנימין יחד 14 32.0
4 2380 אליצור מטה בנימין חברים 14 31.0
5 2377 אליצור מטה בנימין ענוה 14 30.5
6 2381 אליצור מטה בנימין רעות 14 27.0
7 2379 אליצור מטה בנימין אמונה 14 25.0
8 2384 אליצור מטה בנימין יושר 14 9.0