ג' בנימין2 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2563 אליצור מטה בנימין חברות 14 46.0
2 2564 אליצור מטה בנימין אחדות 14 35.0
3 2560 אליצור מטה בנימין כבוד 14 35.0
4 2588 אליצור מטה בנימין נדיבות 14 30.0
5 2565 אליצור מטה בנימין אחווה 14 26.0
6 2561 אליצור מטה בנימין אמת 14 25.0
7 2562 אליצור מטה בנימין ידידות 14 24.0
8 2878 אליצור מטה בנימין צוות 14 22.0