תחרות

שח חורף 2017 ע"ש פרידה פרל

התחרות הסתיימה


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות