תחרות

מסטרס קיץ ברמת גן - 6000 ש"ח קרן פרסים! משנית א'

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: ראשית משנית ב'


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות