תחרות

בזק סתיו קריית אונו - עד 1850

התחרות עדיין לא החלה
התחרות לא תחושב למד כושר ישראלי

3 דקות + 2 שניות למסע


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות