תחרות

תחרות שח-מהיר חנוכה לנוער הרצליה 7.12.18

התחרות עדיין לא החלה


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות