בוגרים 1998

שם התחרותמועדון מארגןרמת ליגהסטטוס תחרותמספר משתתפים 
א' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 75
א' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 80
א' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 80
א' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 78
ארצית דרום האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 67
ארצית צפון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 68
ב' דן האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 70
ב' דרום האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ב' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 70
ב' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 59
ב' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 63
ב' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 72
ב' תיכון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 63
ב' תל אביב האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 65
ג' אשדוד האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 72
ג' באר שבע האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 61
ג' גליל בית א' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ג' גליל בית ב' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ג' דן האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ג' דרום בית א' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 36
ג' דרום בית ב' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 32
ג' חולון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 68
ג' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 70
ג' משולש האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ג' נתניה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ג' פתח תקוה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 59
ג' צפון בית א' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 29
ג' צפון בית ב' האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 31
ג' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ג' ראשון לציון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 76
ג' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 6
ג' תיכון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 0
ד' אשקלון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 45
ד' באר שבע האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 64
ד' גליל האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 55
ד' דן האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 60
ד' מרכז האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 61
ד' משולש האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 65
ד' צפון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 52
ד' קריות האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 61
ד' ראשון לציון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 75
ד' שפלה האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 37
ד' שרון האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 56
ד' תל אביב האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 53
לאומית האיגוד הישראלי לשחמט 1 הסתימה 102